Marge Arkitekter

© Copyright 2023 Marge Arkitekter. All rights reserved.
Site design by Research and Development.
Developed by Systems Studio.

Marge

IVO Malmö

IVO ställer om till aktivitetsbaserat kontor

Sedan Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO, inrättades 2012 har Marge Arkitekter varit myndighetens inredningsarkitekt med flertalet uppdrag genom åren. Projektet inleddes med gestaltning och varumärkesbyggande för huvudkontoret i Stockholm och därefter följde anpassning av fem regionkontor utifrån det framtagna konceptet.

2018 fattades beslutet att IVO skulle ställas om till ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Första omställningen genomfördes på ett våningsplan i Stockholm och följdes sedan av lokalkontoret i Malmö. Marge har varit konsult genom hela processen som inleds av workshop med en lokal arbetsgrupp för att förankra omställningen av arbetssätt och vad det får för konsekvenser på lokalerna. Ett gestaltningskoncept har skapats för IVO som upprepas och implementeras i såväl hyresgästanpassning som möbelval. Inför varje etablering genomförs en anpassning utifrån de lokala förutsättningarna.

Ledorden för inredningen är öppen, välkomnande, och professionell. Arbetsplatserna gestaltas kring en neutral baspalett där skarpare färger adderas för att signalera formella och informella mötesplatser såsom mötesrum, kaffestationer, kopieringsrum och reception. Tillsammans med IVO har genom en inkluderande process byggt vidare och utvecklat grunderna i det koncept vi gemensamt utarbetade 2012.

Projekt: IVO Malmö Färdigställt: 2019 Yta: 1450 m2 Typ: Ombyggnation och inredning av kontor Omfattning: Workshop, skiss, program och systemhandling Plats: Malmö Beställare: IVO (Inspektionen för vård och omsorg) Fotografi: Johan Fowelin Utmärkelser: Nominerat till Sveriges snyggaste kontor 2020