Marge Arkitekter

© Copyright 2023 Marge Arkitekter. All rights reserved.
Site design by Research and Development.
Developed by Systems Studio.

Marge

ECDC

Nytt hem för Europeiska Smittskyddsinstitutet

2015 fick Marge arkitekter tillsammans med Klövern Fastigheter i konkurrens med fyra andra fastighetsbolag i uppdrag att gestalta Europeiska Smittskyddsinstituets nya huvudkontor. Uppdraget gick ut på att gestalta en attraktiv och ändamålsenlig arbetsplats för 320 personer i Stockholm med speciallokaler som t ex mötesrum för 100 pers med tillhörande översättningsbås (s k board room) samt ett kris- och utbildningscenter.

Bärande i det vinnande förslaget är omallokeringen av huvudkontoret till en befintlig fastighet i Klöverns ägo: ett hållbart alternativ till att bygga nytt. Efter uppdragsvinst handlades Marge upp som ramavtalsarkitekt av ECDC för att för hyresgästens räkning vidareutveckla det nya ECDC till en attraktiv och ändamålsenlig arbetsplats.

Gestaltningskonceptets grundpelare var transparens, hållbarhet, hälsa och grönska. Byggnaden har givits en tydlig hälsoprofil med gym, bastu och yogarum i källaren. En generös ny takterrass och -trädgård bjuder ECDC:s internationella medarbetare utsikt över Hagaparken. Kulörsättningen är lugn och hämtar sin inspiration från det skandinaviska landskapet.

Det nya huvudkontoret reflekterar ECDS:s kärnvärderingar och klarar de mycket höga krav på skalskydd som verksamheten ställer. Sockelvåningen är inklädd med en perforerad mässingplåt, som både förbättrar skalskyddet och bidrar till att byggnaden redan på avstånd annonserar sig som det EU-organ det är. I perforeringen syns abstraktioner av Europas karta, EU:s stjärnor och medborgare.

Europeiska Smittskyddsinstitutet (European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC) är ett EU-organ som sedan 2005 har sitt säte i Stockholm. Institutets 320 medarbetare arbetar med att göra riskbedömningar och informera relevanta mottagare om smittsamma sjukdomar.

Projekt: ECDC Färdigställt: 2018 Yta: 7700 m2 Typ: Ombyggnation och ny inredning av kontor Omfattning: Skiss till färdigställande Plats: Solna Beställare: ECDC & Klövern Miljöcertifiering: BREEM Very Good Fotografi: Johan Fowelin