Marge Arkitekter

Om oss

© Copyright 2024 Marge Arkitekter. All rights reserved.
Site design by Research and Development.
Developed by Systems Studio.

Marge

Marge Arkitekter arbetar med arkitektur i alla skalor där människan står i centrum. Gemensamt för våra projekt är en rumsligt utforskande arkitektur som karakteriseras av en materialmedveten och platsspecifik gestaltning.

Grunden i vårt arbetssätt är ett analys- och programarbete, där vi undersöker plats och program utifrån fysiska och sociala faktorer. Vår process leder till en karaktärsfull arkitektur som är lågmäld men expressiv och där helheten är lika viktig som detaljen. Utifrån medvetna ställningstaganden skapar vi byggnader, stadsrum och inredningar där alla delar av hållbarhetsbegreppet är inkluderade. Genom lyhördhet och goda samarbeten når våra projekt längre.

Marge Arkitekter grundades 2002 av Pye Aurell Ehrström, Katarina Grundsell, Louise Masreliez och Susanne Ramel och består idag av cirka 40 medarbetare. Kontoret har en utförlig och bred referensportfölj med såväl privata, kommersiella som offentliga projekt och är mångfaldigt prisbelönt samt publicerat i nationell och internationell press.

Marge Arkitekter är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 och medlem i Sweden Green Building Council.

Small logo 1 LFM30 logo14001 png 9001 png