Marge Arkitekter

© Copyright 2023 Marge Arkitekter. All rights reserved.
Site design by Research and Development.
Developed by Systems Studio.

Marge

AxInter

Huvudkontor med hemlik inramning

Axel Johnson International (AxInter) är en familjeägd industrigrupp som förvärvar och utvecklar teknikdrivna företag i Sverige och utomlands. De består av totalt 110 bolag med sammanlagt 4100 medarbetare och verksamhet i 27 länder. Deras nya lokaler ska stödja kunskapsutbyte, kreativa arbetsprocesser och vara en möjlig mötesplats för de många företagen i ägarportföljen.

Vi startade uppdraget med en workshop där vi tillsammans identifierade omfattning och mål med projektet. Ett huvudsyfte var att samla verksamheten i en lokal efter att tidigare varit utspridda på fyra våningsplan samt skapa en flexibel inredning som medarbetarna kan identifiera sig med och vara stolta över. Miljön ska stärka och spegla företagets identitet, kultur och värderingar. Materialen – plywood, fibercement, perforerad plåt – refererar till den industriella värld som är AxInters arbetsfält, men har fått en mer omhändertagen detaljering.

Den gemensamma zonen med pentry och olika typer av sittplatser ligger i mitten av lokalen med dagsljus från två håll och ett antal angränsande mötesrum av olika storlekar. Ursprungligen önskades en lösning med digital inskrivning för besökaren, men för att skapa en trevlig, välkomnande inramning i linje med de värderingar AxInter vill återspegla valdes istället en lösning med receptionist.

Flertalet möbler är återbrukade från AxInters tidigare kontorsinredning. Nya möbler är valda för att tillsammans med befintliga förmedla en välkomnande, hemlik atmosfär och kommer från den svenska möbelindustrin: Massproductions, SA-möbler, Swedese, Gärsnäs osv. Linnetyget som används i gardiner och soffa kommer från hälsingländska Växbo Lin.

Projekt: AxInter Färdigställt: 2018 Yta: 1000 m2 Typ: Inredning av kontor Omfattning: Skiss till färdigställande Plats: Stockholm Beställare: Axel Johnson Internation AB Fotografi: Johan Fowelin