Marge Arkitekter

© Copyright 2024 Marge Arkitekter. All rights reserved.
Site design by Research and Development.
Developed by Systems Studio.

Marge

Villa Johard

Ödmjuk tillbyggnad med autonom karaktär

I Enebyberg norr om Stockholm ligger Villa Johard, ett egnahemshus från 1950-talet, byggt i gult tegel och med sadeltak. Med beställarens behov av fler rum revs en tidigare tillbyggd groventré och ersattes av en större tillbyggnad som Marge ritade i nära dialog med beställaren. Ombyggnationen tillskapade fler sovrum genom en flytt av kök, men också en funktionell entré, en tvättstuga och ett rymligt kök med matplats på markplan i den nya tillbyggnaden. På tillbyggnadens övre plan inryms allrum och föräldrasovrum.

Tillbyggnaden består av en smal och modest volym som med ett samtida formspråk och friare fönstersättning förhåller sig självständigt till det befintliga tegelhuset. Mötet mellan befintligt och nytt är tydligt markerat genom indragna väggliv som ger de båda husvolymerna rum att bestå som hela volymer, trots att tillbyggnaden är tydligare i sitt geometriska formspråk och upplevs som högre, med platt tak i stället för sluttande. Den smala gaveln mot entrésidan lämnar utrymme åt tegelhuset att framhävas samtidigt som volymen, på baksidan, ramar in uteplatsen och skapar en intimare altan som nås från både befintligt hus och tillbyggnad.

Tillbyggnaden är utförd i träkonstruktion. Fasaden består av kiselbehandlad spontpanel som till en början är ljus men som grånar med tiden. Runt fönsterpartier finns omfattning av en bred limträskiva som skapar variation i den släta och samlade fasaden. Fönsterpartierna, indragna mot söder och i placerade i ytterliv mot norr, har plockat sin Djurgårdsgröna kulör från tegelbyggnadens befintliga partier. Gult tegel från det befintliga husets fasad har återbrukats till ny sockel samt till markplatåer som markerar nya entréer. Plåtarbeten och taksarg är utförda i koppar som med tiden får en ärggrön färg. Invändigt återkommer trä i både innertak och golv av ek som möter det befintliga husets ekparkett och i våtrum finns ett mönstrat keramikgolv i två olika färgsättningar.

Projekt: Villa Johard Färdigställt: 2019 Yta: 108 m2 Typ: Tillbyggnad till villa Omfattning: Skiss till färdigställande Plats: Enebyberg Beställare: Privat Fotografi: Johan Fowelin