Marge Arkitekter

© Copyright 2023 Marge Arkitekter. All rights reserved.
Site design by Research and Development.
Developed by Systems Studio.

Marge

Villa Sjöberg

Anpassning av enplansvilla till nya behov

Om- och tillbyggnaden av 40-talsvillan i stockholmsförorten Spånga är ett långsiktigt åtagande som började med en invändig ombyggnad och mindre tillbyggnad 2009 och färdigställdes 2018 med inflytten i det nyligen tillbyggda orangeriet och ateljén. Uppdraget har redan från början syftat till att anpassa 40-talsvillan till familjens behov: fler sovrum och större sällskapsytor. Tomten - en tämligen stor villatomt i ett arkitektoniskt brokigt område - bjuder gräsmatta mot söder, berg i dagen mot norr och höga, uppvuxna träd.

Den befintliga villan är en typisk enplansvilla från 40-talet, en typologi som finns i de flesta svenska förorter. Den är halvplansförskjuten, putsad, och har ett lågt, lutande tegeltak. Typologin med sin tydlighet är både en utmaning och en tillgång för projektet: villan är vackert välproportionerad exteriört, men kopplingen till trädgården försvåras av att bostadsplanet ligger en halv trappa upp. I det yteffektiva huset saknas även större sociala rum med generös rumshöjd.
Placeringen av tillbyggnaden blev ett sätt att rama in tomtens kvalitéer och angreppssättet ett sätt att tackla typologins problem och fördelar. Till ursprungsbyggnaden adderar vi rektangulära block som alla underordnar sig originalet. De nya volymerna får en golvnivå som relaterar till marknivån utanför och kan på det sättet lösa upp den tidigare strikta uppdelningen mellan källare och bostadsplan samt den mellan inne och ute. Orangeriets stora glasparti vetter mot söder och halvplansförskjutningen gör att golvnivån kommer i direkt anslutning till marken utanför.

Tilläggen är exteriört klädda i stående träpanel, behandlad för att med åren få en silvervit färg. Orangeriet har fasad av translucent kanalplast. Tanken är att de olika invändiga programmen, orangeri och bostad, exteriört byter skepnad över årets och dygnets timmar. De både liknar varandra och är varandras motsatser.

Projekt: Villa Sjöberg Färdigställt: 2018 Yta: 302 m2 Typ: Om-, till- och påbyggnation av villa Omfattning: Skiss till bygghandling Entreprenadform: Utförandeentreprenad Plats: Spånga Beställare: Privat Fotografi: Johan Fowelin