Marge Arkitekter

© Copyright 2024 Marge Arkitekter. All rights reserved.
Site design by Research and Development.
Developed by Systems Studio.

Marge

Villa i Trädgårdsstad

Tillbyggnad av lätt verandakaraktär till villa i trädgårdsstad

I Ålsten utanför Stockholm har Marge ritat en tillbyggnad till en befintlig villa från 1926. Området kan beskrivas som en karaktäristisk trädgårdsstad och det befintliga huset är en tidstypisk tvåplansvilla med sadeltak i tegel, vit träfasad och grågröna fönsterpartier, omgiven av en grönskande trädgård med gamla fruktträd.

Syftet med tillbyggnaden på markplan var att öppna upp den tidigare slutna villan mot trädgården och tillskapa generösa ytor för att kunna samla en stor familj med vänner. Den tidigare farstukvisten med entré från trädgårdssidan har ersatts av utbyggnaden i ett plan som innehåller både ny välkomnande entré mot uppfarten, anslutande veranda och en förlängning av köket ut i ett rymligt allrum/matrum med hög takhöjd.

Tillbyggnaden behandlas gestaltningsmässigt som en veranda vad gäller skala, utförande och kulör. Skalan bryts ner genom två mindre sadeltak som anknyter till verandaformen och materialet är genomgående trä samt bandtäckt plåttak. Utvändigt kläs både tillbyggnad och veranda med träspaljé för klätterväxter vilket ger volymen en lätthet och förstärker karaktären av veranda/orangeri. Det generösa matrummet har stora glaspartier som är öppningsbara ut mot trädgården och som diffuserar gränsen mellan ute och inne.

Den grågröna kulören på tillbyggnadens alla delar samspelar med det befintliga husets grågröna fönsteromfattningar, samt med återkommande gröna toner på såväl fasader, trädgårdsbodar och detaljer som räcken och plank i närområdet. För att ytterliga binda samman de två byggnadsvolymerna till en helhet har befintligt balkongräcke och burspråkstak (tidigare vita) fått samma grågröna kulör. Tillbyggnaden utgör ett tydligt samtida tillägg som skymtar fram även från gatan men som finstämt underordnar sig det befintliga 1920-huset genom sin skala och känsla av lätt trädgårdsarkitektur. Här kan trädgård och matrum flyta samman, både i uttryck och funktion, och fungera som en länk mellan den befintliga bygganden och dess prunkande trädgård.

Projekt: Villa Ålsten År: 2017 Yta: 47 m2 Typ: Tillbyggnad till villa Omfattning: Skiss till färdigställande Entreprenadform: Totalentreprenad Plats: Ålsten Beställare: Privat Fotografi: Johan Fowelin