Marge Arkitekter

© Copyright 2024 Marge Arkitekter. All rights reserved.
Site design by Research and Development.
Developed by Systems Studio.

Marge

Villa Hedberg

Ett hus mellan strand och tallar

I ett känsligt läge just där stranden möter tallskogen fick Marge i uppdrag att rita en villa för en familj om fyra. Fastigheten präglas av sanddyner och uppvuxna tallar med inslag av lövträd, där trädens rotsystem fungerar som ett naturligt skydd mot stranderosionen. Den ömtåliga miljön ställer stora krav på varsamhet.

Tomten är en avstyckad del av en större fastighet, som tillhört samma släkt i generationer. Det nya huset har nära till sina grannhus och fastigheten gränsar i öster till en populär badstrand. Byggnaden behövde därför tillgodose familjens behov av en egen plats, men förhålla sig respektfullt gentemot omgivande bebyggelse och natur. Då familjen inte bor nära önskade de även kunna stänga ner huset helt vintertid.

Vi valde att dela upp familjens önskemål på tre volymer – en villa, en bastu, och ett gästhus. Ett skyddat uterum skapas genom byggnadernas placering, samtidigt som skalan hålls nere och insyn minimeras. Villans karakteristiska tak är som enda byggnadselement synligt från den angränsande badstranden. Den starka formen går igen även i de mindre byggnaderna och blir ett samlande element, som visuellt knyter dem till varandra.

Huvudbyggnaden är organiserad kring ett socialt entréplan med öppen spis, kök, vardagsrum och arbetshörna. Genom stora, skjutbara fönsterpartier i teak kan årstidernas växlingar följas på nära håll. Fasaderna är klädda i förbehandlad furu – de fasta partierna med en traditionell panelsättning, de skjutbara fönsterluckorna i en friare variant. Måtten är noggrant studerade så att de skjutbara partierna uppställda helt täcker de fasta partiernas stramare panel. Sommartid syns därför endast skjutluckornas varierade panel, medan byggnadens volym vintertid sluter sig och glaspartierna skjuts för. Reliefverkan och panelsättning blir då det enda som skiljer de fasta elementen från de skjutbara.

Projekt: Villa Hedberg Färdigställt: 2018 Yta: 208 m2 Typ: Nybyggnation av villa, gäststuga och bastu Omfattning: Skiss till färdigställande Entreprenadform: Totalentreprenad Plats: Åhus Beställare: Privat Fotografi: Johan Fowelin