Marge Arkitekter

© Copyright 2024 Marge Arkitekter. All rights reserved.
Site design by Research and Development.
Developed by Systems Studio.

Marge

Villa J Poolhus & Pool

Villa J Poolhus & Pool

I anslutning till den materiellt tunga huvudbyggnaden Villa J (ritad av Marge 2010), reser sig poolhuset som en lättare byggnad i trä. I Poolhuset vid poolen ryms bastu, omklädning, dusch, wc och lounge. Här skapas en plats för bad och avkoppling, där barnen kan hänga med sina kompisar, sommardagar eller vid sena kvällsdopp.

Genom poolhusets placering knyts tomten ihop och gården får en avgränsning mot sluttningen. Samtidigt skapas också ett insynsskydd mot grannarna i söder. Poolen markeras med en betongkant som sticker upp likt berg i dagen. Från poolen trappar marken sedan ner via markteglet till den grånade trätrallen och vidare ner till uteduschen. Inne i poolhuset följer höjdskillnaden med och skapar högre takhöjd i relaxdelen.

Poolhusets trästomme är tydligt avläsbar och strukturen ger fasaden rytm. De befintliga materialen från villan plockas upp. Husets råa betong återfinns i poolen, golvet och det mörka teglet i markbeläggningen. Mot det grå träet och betongen står de gula dörrarna och fönsterpartierna i linoljefernissad ek samt tak och detaljer i koppar.

Projekt: Villa J Poolhus & Pool Färdigställt:/Status:/År: 2020 Yta: 40 m2 poolhus samt 40 m2 pool Typ: Nybyggnation Omfattning: Skiss till färdigställande Entreprenadform: Utförandeentreprenad Plats: Stockholm Beställare: Privat Fotografi: Johan Fowelin