Marge Arkitekter

© Copyright 2024 Marge Arkitekter. All rights reserved.
Site design by Research and Development.
Developed by Systems Studio.

Marge

Villa J

Nybyggnation av villa norr om Stockholm

Beställaren önskade sig ett hus där minst hela släkten ryms för julmiddagen och vänner med brustna hjärtan kan slicka sina sår. Husets korsform avgränsar de olika funktionerna samtidigt som de ligger nära varandra. Exteriört bildas platser mellan korsets armar som har olika karaktär. Platsen utanför köket har morgonsol och lä, en plats i norr bildar en välkomnande entré och en plats i anknytning till vardagsrum och matsal med sol hela dagen och kvällen. Husets tre våningar knyts samman i korsets mitt av ett trippelhögt rum vari trapporna löper längs dess väggar. På varje våning får rummet en ny riktning som förstärks av utblickar och ljus. På detta sätt knyts utsidans olika karaktärer till insidans funktioner.

Projekt: Villa J Färdigställt: 2010 Yta: 420 m2 Typ: Nybyggnation av villa Omfattning: Skiss till bygghandling Entreprenadform: Totalentreprenad Plats: Stockholm Beställare: Privat Fotografi: Johan Fowelin Utställningar: London Festival of Architecture 2008