Marge Arkitekter

© Copyright 2022 Marge Arkitekter. All rights reserved.
Site design by Research and Development.
Developed by Systems Studio.

Marge

Fritidshus Arkösund

Fritidshus och bastu i skärgårdsmiljö

På en tomt mitt i den gamla badorten låg ursprungligen en mindre villa från sekelskiftet omgiven av ett antal hus av varierande karaktär och skick. Successivt har de omkringliggande husen bytts ut mot en ny småskalig trähusbebyggelse med modern karaktär, men med liknande formspråk i skala och takgestaltning.

Projekt: Fritidshus Arkösund Färdigställt: 2005 Yta: 90 m2 Typ: Nybyggnation av fritidshus och bastu Omfattning: Skiss till bygghandling Entreprenadform: Totalentreprenad Plats: Arkösund Beställare: Privat Landskap: Nivå Landskapsarkitektur Fotografi: Björn Lofterud