Marge Arkitekter

© Copyright 2023 Marge Arkitekter. All rights reserved.
Site design by Research and Development.
Developed by Systems Studio.

Marge

Sergelpaviljongen

Nytt nav vid Sergels Torg

Inom ramen för stadsförnyelseprojektet Sergelhuset/Kvarteret Hästskon 12 har Marge arkitekter ansvarat för utformning och detaljplan samt detaljprojektering av den nya paviljongbyggnaden vid Sergels Torg.

Med sin placering i skärningspunkten mellan Malmskillnadsgatan, Sveavägen, Hamngatan och Sergels torg är den nya paviljongen tillsammans med den intillliggande soltrappan central för omgestaltningen av kvarteret. Byggnaden ska kunna hantera flödet från uppgången från Sergels Torg, bidra till att platsen upplevs trygg och inbjudande samt vara en del i byggandet av en attraktiv stadskärna.

En central fråga var att hantera platsens olika nivåer och göra stadsrummet mer lättorienterat både för besökare och invånare. Paviljongens mindre skala bidrar tillsammans med de synliga bjälklagskanterna och placeringen invid den nya trappan till att förtydliga och begripliggöra kopplingen mellan det nedsänkta Sergels Torg, Hamngatan och den högre belägna Malmskillnadsgatan. Den röda kulören ger en tydlig kontrast mot platsens bruna och grå toner och gör att byggnaden även på avstånd fungerar som ett orienterande riktmärke.

Fasadgestaltningen i infärgad, matrisgjuten, röd betong har gjorts i nära samarbete med konstnär Gunilla Klingberg. Solavskärmningen i form av utanpåliggande markiser i samma kulör som betongen ger byggnaden ett lätt uttryck och skapar ett hållbart inomhusklimat. Fokus har legat på att skapa en öppen byggnad utan baksidor, som adderar en mindre, mer intim skala till det annars storskaliga stadsrummet.

Projekt: Paviljongen Färdigställt: 2021 Yta: 260m2 Typ: Nybyggnation av restaurang Omfattning: Gestaltning och detaljering av fasader: Systemhandling, bygglov, bygghandling Entreprenadform: Samverkansentreprenad Plats: Sergels torg/Malmskillnadsgatan, Stockholm Beställare: Vasakronan Entreprenör: Zengun Landskap: Karavan landskap Konstnärlig utsmyckning: Gunilla Klingberg Miljöcertifiering: Leed Core and Shell Platinum Fotografi: Johan Fowelin Utmärkelser: Special Mention in Architizer A+Awards, Nominerad till Kasper Salin-priset 2021