Marge Arkitekter

© Copyright 2022 Marge Arkitekter. All rights reserved.
Site design by Research and Development.
Developed by Systems Studio.

Marge

Sergelhuset

Trivsamhet och trygghet i ett av stadens mest centrala kvarter

Sergelhuset/Kvarteret Hästskon 12 befinner sig med sitt läge intill Sergels torg i Stockholms absoluta centrum. Fastigheten korsas av Malmskillnadsgatan och bär med sina tre huskroppar sammanbundna under mark tydlig prägel av dåtidens stadsplaneringsideal.

Efter vinst i ett parallellt uppdrag om kvarterets utveckling har Marge arkitekter haft ett övergripande gestaltningsansvar och arbetat igenom en ny detaljplan för kvarteret. Kontoret ansvarar även för detaljprojektering av de fasader som bedömts särskilt viktiga för stadsbilden.

Utgångspunkten har varit att med stor respekt för platsens kulturhistoriska värde ta till vara på ett av Stockholms bästa lägen genom att vända dagens anonyma kvarter med folk som endast passerar förbi till ett inbjudande och tryggt kvarter för stadens invånare och besökare. En blandning av handel, restauranger, hotell, kontor och bostäder ger ett aktivt gatuliv över dygnets alla timmar. Det modernistiska arvet - idén om en levande stad i flera plan - kompletteras och tydliggörs med nya, trygga kopplingar mellan platsens olika nivåer. Samtidigt omvandlas Malmskillnadsgatan till ett promenadstråk som naturligt kopplar city med vattnet.

För att få passerande att stanna och uppehålla sig längre på platsen har stor omsorg lagts på att skapa bättre, intressantare och attraktivare bottenvåningar. Taktila material, öppna glasytor som tillåter nära kontakt mellan insida och utsida och noggrant utformade entréer, skärmtak och skyltytor hjälper till att skapa en upplevelserik miljö i gatunivå.

För en ökad differentiering gestaltas det nya kvarteret som sex egna individer. Fasaderna utformas utifrån sitt program, sin placering och vilken roll de spelar i stadsrummet. De olika individerna får egna uttryck men samspelar med varandra för en fungerande helhet. Den nya, generösa stadstrappan annonserar sig tydligt mot Sergels torg och T-centralen: en inbjudande gest mot förbipasserande som bidrar till ökad orienterbarhet och trygghet på platsen. Trappan tas om hand av en paviljong som genom sin storlek bryter ner den annars så storskaligt enhetliga skalan längs östra sidan av Sergels torg.

Projektet är miljöcertifierat enligt Leeds Platinum med bland annat återbruk av befintlig fasadsten.

Projekt: Sergelhuset Status: Pågående Yta: 82000 m2 Typ: Om- och nybyggnad av kontor, bostäder och kommersiella lokaler Omfattning: Vinst vid parallellt uppdrag, övergripande gestaltningskoncept, underlag till detaljplan, systemhandling, bygglov, bygghandling Plats: Stockholm Beställare: Vasakronan AB Samarbete under projektering: Equator, Sweco, Tyréns m. fl. Byggnadsentreprenör: Zengun, Veidekke, NCC Konstnär: Gunilla Klingberg Landskap: Karavan Landskap och Land Arkitektur Fotografi: Johan Fowelin Visualisering (första bilden): TMRW Utmärkelser: Årets miljöbyggnad 2020 och LEED Project of the Year 2020