Marge Arkitekter

© Copyright 2024 Marge Arkitekter. All rights reserved.
Site design by Research and Development.
Developed by Systems Studio.

Marge

H-Huset

Nytillskott på Hamngatan

Inom ramen för stadsförnyelseprojektet Kvarteret Hästskon 12 har Marge arkitekter ansvarat för utformning och detaljplan samt detaljprojektering av fasader som bedömts som särskilt viktiga för stadsbilden.

I fastighetens sydöstra del formges H-huset som en egen individ som ansluter till raden av karaktärsfulla byggnader längs med Hamngatan, ett av Stockholms viktigaste handelsstråk. Fasadens nya gestaltning anknyter till de handelspalats som tidigare kantade gatusträckningen. Byggnaden ges en klassisk, palatsliknande indelning med en bearbetad och stabil sockel och en tydlig detaljering av de övre planen. Variation skapas genom en rytm av fönsterindelning och sirlig beklädnad av plattor i grön kulör. De keramiska plattorna glaseras och får därmed en naturlig variation. Fönsterpartierna är i ljus, anodiserad aluminium.

Sockelvåningen vilar på en sockel av grön granit och har en tydlig kommersiell karaktär med stora, uppglasade skyltfönster. Entréplan ges en generös takhöjd med förhöjt skyltläge. De översta tre våningarna är indragna med södervända terrasser för att skapa goda ljusförhållanden och attraktiva kontorslokaler. Mot kvarterets insida ges byggnaden en enklare, mer ekonomisk beklädnad i grönlackerade plåtkassetter. En svag förskjutning av elementen skapar även här viss reliefverkan.

Fasaden är uppbyggd med prefabricerade, specialbyggda fasadelement där keramik och plåt förmonterats på ett ventilerat bärsystem. Keramiken är genom sin blanka yta självrengörande, den består av naturliga material och påverkas inte av yttre väderpåverkan vilket gör den hållbar och vacker länge. Fasaden är certifierad enligt Leed Core and Shell Platinum.

Projekt: H-huset Färdigställt: 2020 (exteriör) Yta: 12 000 m2 Typ: Nybyggnad av kontor och handel Omfattning: Gestaltning och detaljering av fasader: Systemhandling, bygglov, bygghandling Entreprenadform: Samverkansentreprenad Plats: Hamngatan, Stockholm Beställare: Vasakronan Landskap: Karavan landskap Byggnadsentreprenör: Zengun Miljöcertifiering: Leed Core and Shell Platinum Fotografi: Johan Fowelin Utmärkelser: Nominerad till Årets Fasad 2020