Marge Arkitekter

© Copyright 2021 Marge Arkitekter. All rights reserved.
Site design by Research and Development.
Developed by Systems Studio.

Marge

Strömkajen

Nya terminalbyggnader på Strömkajen i Stockholm

Den stora utmaningen i detta projekt är att i en av Stockholms viktigaste kulturhistoriska miljöer skapa en arkitektur med egen identitet som samtidigt underordnar sig kringliggande paradbyggnader. Utgångspunkten för förslaget är att skapa byggnader utan baksida som i skala och utformning upplevs mer som en möbel eller skulptur på kajen än en traditionell byggnad.

De nya terminalbyggnaderna på Strömkajen uppfyller såväl rederiernas önskemål på funktion och logistik samt stadens önskemål om att få byggnader med en gestaltning som motsvarar dess placering i stadens finrum. Kajens öppna karaktär bevaras och siktlinjer mot Saltsjön bibehålls. Byggnaderna utökas för att även ta hand om varulager, miljöstation, serviceverksamheter och skyltprogram - funktioner som idag återfinns på kajen i form av containrar, tillfälliga glasskiosker och en mängd skyltar. Den tredje byggnaden, innehållande varulager för båtarna, kompletteras med kafé och utsiktstrappa. Där kan man ta den perfekta vykortsbilden av slottet eller sitta i eftermiddagssolen och njuta av utsikten mot Gamla Stan och Söders höjder.

Projekt: Strömkajen Färdigställt: 2013 Yta: 322 m2 Typ: Nybyggnation av terminalbyggnader Omfattning: Skiss till färdigställande Entreprenadform: Generalentreprenad Plats: Stockholm Beställare: Stockholms Hamnar Grafisk Design: Charlotte Hansson Design Fotografi: Johan Fowelin Utmärkelser: Hedersomnämnt i European Copper in Architecture Award 2015, nominerat till Mies van der Rohe Award 2015, Kasper Salinpriset 2014 och Design S 2014, shortlisted till WAF Awards: Small Projects 2014, 2:a plats i Årets Stockholmsbyggnad 2014 och vinnare av Plåtpriset 2014 Utställningar: Venice Open Call 2016