Marge Arkitekter

© Copyright 2020 Marge Arkitekter. All rights reserved.
Site design by Research and Development.
Developed by Systems Studio.

Marge

Judiska Muséet

Från synagoga till Judiska Muséet

Judiska Muséet flyttar in i lokaler på Själagårdsgatan i Gamla Stan, en fastighet som under 1800-talets första hälft inhyste en synagoga. Byggnaden, som uppfördes på 1600-talet, är blåklassad och anses ha särskilt stort kulturhistoriskt värde. Utmaningen har legat i att skapa en utställningsmiljö som är gestaltningsmässigt sammanhållen och uppfyller dagens krav på teknik, säkerhet och tillgänglighet, samtidigt som den respekterar byggnadens antikvariska värden.

Restaureringsstrategin bygger på två förhållningssätt: att addera och skala bort.

På bottenvåningen byggs ett nytt, mörkt rum i rummet för att skapa ett neutralt utställningsrum och samtidigt skydda ursprungliga listverk och dölja tekniska installationer. Fokus blir på utställningen och museiobjekten samtidigt som rummet skapar en introduktion till den historiska salen en trappa upp.

På övervåningen målas rummet monokromt ljust för att rensa bort moderna kulörlager och ge en tydlig bakgrund till basutställningen. Vartefter finansiering säkras kommer färgen sedan att avlägsnas och de ursprungligt dekorationsmålade väggarna, kolonnerna och slagmetallen på den ornamenterade kvinnoläktaren att friläggas. Besökarna kommer att kunna ta del av processen med att ta fram det dolda judiska kulturarvet. Synagogerummet blir därmed en ram för muséets utställning, men också en artefakt i muséets samling.

Läs vidare

Projekt: Judiska Muséet Färdigställt: 2019 Yta: 470 m2 Typ: Ombyggnation och tillgänglighetsanpassning av museum samt ny inredning till butik Omfattning: Analys och skiss, programutredning, lokalanpassning, gestaltningsprincip och kulörprogram Plats: Stockholm Beställare: Judiska Muséet Fotografi: Johan Fowelin