Marge Arkitekter

© Copyright 2022 Marge Arkitekter. All rights reserved.
Site design by Research and Development.
Developed by Systems Studio.

Marge

Bonniers Konsthall

Omgestaltning av Bonniers Konsthalls publika delar

Jeanette Bonnier grundade Bonniers Konsthall 2006 med ambitionen att introducera ny samtida konst för en bred publik. Efter tio intensiva år med en expanderande verksamhet har Konsthallen hittat sin form. Byggnaden behövde därför byggas om för att svara mot verksamhetens nya behov.

Avsikten med projektet har varit att förstärka konstens roll i byggnaden och samtidigt öka dialogen med staden utanför. Utmaningen har varit att på en begränsad yta möta en växande Konsthalls behov av större utställningsyta och nya kompletterande funktioner. Vårt arbete har därför till stor del handlat om att pröva rumsbegrepp och tänja på avgränsningar. Kan rum expandera och kan en upplevelse av ett rum vara en annan än dess faktiska begränsning?

Referenser för projektet har varit Sir John Soanes museum med dess intrikata rumssamband och vikväggar som förändrar rum. Referenser hittas också i Dan Grahams verk där rummen optiskt förlängs och landskap dubbleras.

Genom att ställa utblickar mot reflektioner flyter Konsthallen och staden ihop. Slutna rum står i kontrast till uppglasade rum där konstverken integreras med stadslivet utanför.

Den nya interiören kompletterar Konsthallens grå färgskala och utgör en bakgrund till konstverken. Fokus har lagts på att addera materialitet istället för kulör. Till betong, glas och aluminium har skinn, betsat trä och reflekterande spegel lagts till. Byggnadens materialspektrum har utökats.

Projekt: Bonniers Konsthall Färdigställt: 2016 Yta: 1400 m2 Typ: Ombyggnation och inredning av konsthall Omfattning: Skiss till färdigställande Plats: Stockholm Beställare: Bonniers Konsthall och Bonniers Fastigheter Fotografi: Johan Fowelin Utmärkelser: Shortlisted till WIN Awards 2018