Marge Arkitekter

© Copyright 2022 Marge Arkitekter. All rights reserved.
Site design by Research and Development.
Developed by Systems Studio.

Marge

Biografen Sture

Biografinteriör med inspiration från 'Semestersabotören'

Biografen Sture invigdes 1915 och tillhör en av Stockholms profilbiografer, d v s mindre biografer med ett smalare filmutbud än vad som generellt brukar visas. Den har gjort sig känd för att satsa på europeisk kvalitetsfilm och för att ha ett brett program med filmfestivaler och temaveckor med framför allt fransk film.

Sedan invigningen har biografen byggts om ett flertal gånger. Äldre element såsom ett nationalromantiskt innertak och ett trappräcke med en mässingsskulptur fanns kvar. Ny inredning som en rund kassadisk och flerfärgad vägg hade tillkommit. Den stora salongen hade byggts om till tre salonger; en stor på entréplan och två mindre på den gamla balkongen. Marge arkitekter ombads därför att skapa en ny foajéinredning med ambitionen att ge biografen ett samlat uttryck och förstärka Stures kulturprofil. Det handlade om att med små medel och delvis återanvänd inredning gestalta en helhet och förbättra logistiken i foajén: ett genomtänkt återbruk, helt enkelt.

Biografinredning som typologi har historiskt sett ofta inspirerats av scenografiska motiv från filmens värld. Under biografernas storhetstid försågs de uttrycksfulla miljöerna med inredning och konst som plockade upp historiska element eller som anknöt till filmindustrin och glamouren på den röda mattan. Stures nya inredning har i samma anda inspirerats av den franska filmen ”Semestersabotören”. Vågor, badhytter och tält tas upp i mönstersättning och gestaltning. Publiken bjuds in till filmens värld redan vid biljettdisken.

Interiörens bas är en blå kulör som lyfter fram det befintliga nationalromantiska taket och det skulpturala trappräcket. Soffor i läder, soffbord och stolar associerar löst till ett franskt gatucafé. Den befintliga runda kassadisken har fått ny kulör, mönster och tak; nya belysningsarmaturer har tillkommit, och en ny matta med vågmönster har lagts in i den inre foajén. Stjärnorna i mässing skapar ett fondmotiv som leder publiken vidare ner mot salongen och filmen.

Projekt: Biografen Sture Färdigställt: 2015 Yta: 215 m2 Typ: Inredning av biograffoajé Omfattning: Skiss till färdigställande Plats: Stockholm Beställare: Biografen Sture Fotografi: Johan Fowelin Utmärkelser: Nominerat till Guldstolen 2017