Marge Arkitekter

© Copyright 2022 Marge Arkitekter. All rights reserved.
Site design by Research and Development.
Developed by Systems Studio.

Marge

Röhsska Muséet

Ny butik och entré för Röhsska

Röhsska Muséet öppnade 1916 och är idag Sveriges enda specialmuseum för design och konsthantverk. Inför muséets nyöppning 2019 fick Marge efter en inbjuden tävling i uppdrag att formge receptionsdisk, butik- och sittmöbler.

Muséet huserar i en arkitektoniskt intressant byggnad med ett vackert entrérum. Interiört präglas byggnaden av en rustik material- och mönsterbehandling med lätta, sirliga smidesdetaljer. Taken i entrérummet och arkitekturhallen ger rummen en stark och egen karaktär: entrérummet har ett geometriskt kassettak i mörkt trä, arkitekturhallen ett dekormålat och i sektion vågformat tak. Särskilt fångande i arkitekturhallen är de två babyloniska glaserade tegelrelieferna från 600-500 f Kristus i blått, grönt och guldockra.

Den nya inredningens formspråk anknyter till Röhsskas kulturhistoriska miljö, men adderar ett samtida formspråk som kontrasterar och framhäver den historiska arkitekturen. Med utgångspunkt i det geometriska mönstret i entrérummets kassettak har vi frilagt grundformen, en diamantform, som utgör bas för både butiksmöbler och bänkar. Den kan sedan kombineras ihop på olika sätt - fristående, två och två, i oregelbundna formationer eller symmetriska formationer. Enheterna kan flyttas runt och kombineras med varandra - bänk med läggbord, osv.

Kulörerna i inredningen är tagna från de glaserade tegelfriserna i Arkitekturhallen. Materialen är nya - betsat trä, zink och kork. Industrifilt används för att dämpa efterklangstiden och skapa en mer inkluderande ljudmiljö. Materialen understryker de geometriska formerna och bidrar till att skapa en nyfikenhet för design hos besökaren.

Den dämpade efterklangstiden gör muséets akustiska miljö mer inkluderande. Den blå kulören följer besökaren från entrérummet in i arkitekturhallen och bidrar till att göra byggnadens rumsliga sekvens läsbar för även den ovane museibesökaren.

Projekt: Röhsska Muséet Färdigställt: 2019 Yta: 250 m2 Typ: Inredning och disponering av foajé, entré och butik Omfattning: Tävlingsvinst, projektering till färdigställande Plats: Göteborg Beställare: Röhsska Muséet Fotografi: Johan Fowelin