Marge Arkitekter

© Copyright 2022 Marge Arkitekter. All rights reserved.
Site design by Research and Development.
Developed by Systems Studio.

Marge

Resenären

Framtidens kontorsbyggnad

Marge Arkitekter blev tillsammans med Vasakronan utvalda att som ett av 4 team tävla om ”Resenären”, ett nytt kontorshus invid resecentrum och Uppsala station.

Den nya byggnaden bildar ett visuellt avslut i stationsområdets norra del och ett nytt tydligt landmärke vid infarten till Uppsala norrifrån. Fasadens skulpturala fackverk i corteen-stål anspelar på platsens historia, järnvägens räls och fackverksbroar och samspelar samtidigt med byggnadens triangulära planform. Med sin karakteristiska arkitektur annonserar den sig tydligt mot resenärer och ligger samtidigt i framkant med hjälp av en miljösmart plusenergiteknik, där solceller integrerats mellan fackverksbalkarna.

Vi har haft som avsikt att skapa en så flexibel kontorsbyggnad som möjligt, för att möjliggöra flera olika uthyrningsscenarior. Byggnadens konstruktion, med tre hisstorn och trapphus per våningsplan och ett bärande fackverk i fasad skapar helt flexibla våningsplan. Betongbjälklagen är med sin tyngd både energieffektiva och akustiskt dämpande och har i balkrostbjälklaget
integrerade ventilations- och belysningslösningar. Flexibiliteten i installationsdragningarna underlättar framtida hyresgästanpassningar och förändringar av planlösningen. Våningsplanen är i grundutförandet öppna, men kontorsytorna kan delas upp i 1 - 6 olika kontor/plan beroende på hur den aktuella lokalefterfrågan ser ut i Uppsala. Entréplanet är utformat för aktiva gaturum, med publik verksamhet i entréplan mot Stationsgatan och Strandbogatan.

Projekt: Resenären År: 2013 Yta: 11850 m2 Typ: Nybyggnation av kontor Omfattning: Inbjuden tävling Plats: Uppsala Beställare: Uppsala kommun Landskap: Karavan Landskap Samarbete: Tyréns