Marge Arkitekter

© Copyright 2023 Marge Arkitekter. All rights reserved.
Site design by Research and Development.
Developed by Systems Studio.

Marge

Kv Gymnastiken & Flustret

Tävlingsvinst i centrala Uppsala

I harmoni med existerande byggnaders skala och anslag föreslås en tredelad byggnadsvolym som trappar sig ned mot den nyanlagda ingången till stadsträdgården. Paviljongliknande länkbyggnader kopplar ihop de existerande byggnaderna på platsen tillsammans med den nya byggnadsvolymen, både fysiskt och organisationsmässigt.
Både Flustret och Gymnastiken föreslås behålla deras primära funktioner som nöjesplats och träningshus samtidigt som nya program läggs till och kompletterar användandet. Gymnastiken får ett mer spainriktat fokus med hamambad, mindre träningssalar och motionssim, vilket ger en synergieffekt till den föreslagna hotelldelen i de nya byggnadsvolymerna som i nedre plan innehåller mer extroverta funktioner så som lobby, restaurang och barnkultur i form av Pelle Svanslös hus. Flustret får en ny framsida och öppnas upp mer mot parken. Den påbyggda paviljongen innehåller bl a Schweizeri och deli och ger samtidigt Flustret en härlig takterass i söderläge.

Juryns utlåtande lyder: "Ett förslag som med skönhet och harmoni bevarar, utvecklar och kompletterar området med mycket fint gestaltade byggnader som traderar platsens rötter i 1800-talet och jugendtid med berikande ny arkitektur. Förslaget skapar värden inte bara för Uppsalas invånare som söker en lugn plats för reflektion och återhämtning utan även för Akademiska sjukhusets patienter, besökare och personal…"

Projekt: Kv Gymnastiken & Flustret År: 2015 Yta: 8000 m2 Typ: Utveckling av stadsdel Omfattning: Tävlingsvinst Plats: Uppsala Beställare: SA Bygg Landskapsarkitekt: Karavan Landskap