Marge Arkitekter

© Copyright 2024 Marge Arkitekter. All rights reserved.
Site design by Research and Development.
Developed by Systems Studio.

Marge

Kv Jublet

Bostäder i lokala material centralt i Kalmar

I projektet Kv Jublet kompletterar vi det planerade gatunätet med en ny grönstruktur för rekreation, aktivitet och nya kopplingar mellan stadens olika delar. De nya lokalgatorna tillsammans med rekreationsslingan och det nya parkrummet förbättrar stadslivet i området och ökar tillgängligheten till Malmfjärden. En koppling mellan Fredriksskansparken och Rävspelets unika lövsalar skapas, samtidigt som Malmen åter knyts samman med Kvarnholmen, Malmfjärden och övriga Kalmar. Stadsliv och parkliv vävs ihop för en varierad och tät innerstadsmiljö.

Platsen för det nya kvarteret karaktäriseras idag av närheten till Malmfjärden, flera vackra landmärken, tydliga arkitektoniska grepp och en konsekvent materialpalett. De nya byggnaderna uppförs med en tydlig hälso- och mobilitetsprofil och innehåller både hyresrätter och bostadsrätter. Byggnaderna relaterar tydligt till det angränsande parkrummet och förhåller sig till en både urban och rekreativ kontext.

Gårdsrummen och den gemensamma takterrassen erbjuder plats för aktivitet och vila. Gården utformas som ett lugnare komplement till idrottsplatsen utanför och erbjuder sittplatser för en gemensam kaffepaus eller middag, grillplats och solstolar. Här finns odlingslådor och kompost. Ett gradängmotiv från parken tas upp i gränsen mellan gård och park och ger sittplatser med utblick mot parken. På så sätt definieras gränsen mellan de två tydligt, samtidigt som det stora landskapsrummet rumsligt knyts ihop med det intima gårdsrummet.

Fasaderna mot Fredriksskansgatan och Kvartersgatan ges en stadsmässig karaktär med stenbeklädnad och franska balkonger som svarar mot gatans karaktär och Östbergs skola. Här kan man öppna balkongdörrarna mot gatulivet. Stenbeklädnaden utgörs av kalksten i varierad behandling, för ett enhetligt uttryck med en arkitektonisk detaljering. Fönsterpartier och räcken är i trä för att ge en varm ton och tydlig taktilitet till de delar av byggnaden man tar i eller lutar sig mot.

Mot gården och parken ges gårdshusen en mjukare karaktär med balkonger i Eco-betong och fasadbeklädning i cederpanel. De utanpåliggande balkongerna ger byggnaderna ett lätt uttryck mot parken, samtidigt som de möjliggör en grön och frodig växtlighet. Balkongerna blir med sin grönska en förlängning av gårdsrummet och bidrar i den stora skalan till att parken upplevs som ett grönare - och större - rekreationsområde.

Projekt: Kv Jublet Färdigställt: 2023 Yta: 9553 m2 Typ: Nybyggnation av bostäder Omfattning: Vinnande tävlingsförslag, systemhandling och bygglov samt rådgivande konsult under bygghandlingsskede Plats: Kalmar Beställare: Grenåli Landskap: Outside Landskapsarkitekter Fotograf: Johan Fowelin, LW Fastigheter Utmärkelser: Finalist i Allmännyttans Bästa Bygge 2024