Marge Arkitekter

© Copyright 2024 Marge Arkitekter. All rights reserved.
Site design by Research and Development.
Developed by Systems Studio.

Marge

Ljura

Kv Svavelstickan, Norrköping

Invid Ljuraparken i Norrköping ritar Marge arkitekter för Conlegas räkning ett flerbostadshus i massivträ. Projektet hämtar inspiration från den högkvalitativa bostadsbebyggelse från 50-talet som präglar närområdet: öppna innergårdar, en rik men sammanhållen materialpalett, enkel gestaltning och karaktärsskapande detaljomsorg. Lägenheterna är ljusa med fönster i minst två väderstreck.

Det nya kvarteret är fördelat på två byggnadsvolymer, sammanlänkade med en lättare trästruktur i massivträ som ramar in det gemensamma gårdsrummet. Konceptuellt består projektet av fyra delar, där parken är den fjärde – till den kopplar vi byggnadsvolymerna, de mjuka träbalkongerna och det gröna gårdsrummet. Samtliga entréer vetter mot gården, projektets sociala kärna. Den enkla markbehandlingen kopplar visuellt gårdens grönytor till den intillliggande kvarterparkens. Från den broliknande trästrukturen och de väl tilltagna balkongerna fås generösa utblickar mot parken och staden.

Projekt: Ljura Färdigställt: 2019 Yta: 2200 m2 Typ: Nybyggnation av flerbostadshus Plats: Norrköping Beställare: Conlega Fotografi: Johan Fowelin