Marge Arkitekter

© Copyright 2024 Marge Arkitekter. All rights reserved.
Site design by Research and Development.
Developed by Systems Studio.

Marge

Kv Jakob Mindre Inredning

Formstark inredning inspirerad av blåklassat bankpalats

Vid Gustav Adolfs torg mitt i Stockholm ligger Kv. Jakob Mindre, en fantastisk befintlig blåklassad fastighet uppdelad på tre byggnader bestående av två äldre vackra bankpalats och ett äldre kontorshus. Med behovet att uppgradera fastighetens interna kommunikation, teknik och drift fick Marge uppdraget att gestalta både ombyggnationen och interiören. Utgångspunkten i utvecklingen av fastigheten har varit att bevara och återskapa byggnadernas kvaliteter samt skapa mer attraktiva lokaler för ett modernt kontor med samlande mötesplatser kring husets naturliga flöden. Projektet är genomfört i samarbete med antikvarisk sakkunnig för att hitta ett så respektfullt tillvägagångssätt som möjligt. I arbetet ingick även inventering och återbruk av fönster, dörrar och snickerier.

Tillsammans med fastighetsägaren fördes tidigt en dialog med hyresgästen. Genom intervjuer identifierades behov och önskemål som fanns kring lokalen och dessa fick sedan stå till grund för program och ombyggnad. Genom att arbeta parallellt med hyresvärd och hyresgäst kunde ett helhetsgrepp tas, från de större om- och tillbyggnaderna som återskapande av ljusgårdarnas ursprungliga lägen, ner till inredning, möbleringsplaner och detaljering som möter upp både hyresgästens program och fastighetsägarens långsiktiga strategi.

Gestaltningskonceptet för interiören utgår från byggnadens storslagna rum, dekorativa gestaltning och färgsättning. De tillägg som gjorts har tagit inspiration från befintliga material och mönster och resulterat i en stor del specialritad inredning så som innertak och mattor samt snickerier som receptionsdisk, bar, kaffestationer, soffor, AV-möbler och skåpinredning. Återkommande i interiören finns fomrelement lånade från byggnaden, exempelvis den karakteristiska rundbågen som syns i såväl glastakets form som i snickerier och mattor. Pendlade specialritade undertak med släpp från vägg skapar en god akustikmiljö samtidigt som de fortsatt kommunicerar rummets form och höjd. Inredningskonceptet är baserat på att en stor del av den lösa inredningen utgörs av befintliga möbler som är återbrukade och anpassade till de nya lokalerna. Nya adderade möbler består till stor del av naturliga material som åldras vackert med huset, samt designklassiker för långsiktighet. Även delar av den lösa inredningen, som soffor och bord, är specialritad för projektet.

Projekt: Kv Jakob Mindre Inredning Status: Färdigställt Yta: 7820 m2 Typ: Om- och tillbyggnad av kulturhistorisk fastighet, hyresgästanpassning för kontor Omfattning: Skiss till färdigställande Entreprenadform: Utförandeentreprenad Plats: Stockholm Beställare: Axfast & BCG Lös inredning: Anderwald Studio Fotografi: Johan Fowelin och Jäger Arén Miljöcertifiering: BREEAM In-Use, Sunda Hus