Marge Arkitekter

© Copyright 2024 Marge Arkitekter. All rights reserved.
Site design by Research and Development.
Developed by Systems Studio.

Marge

Kv. Jakob Fönsterdekor

Livfull fönsterutsmyckning i Stockholms mittpunkt

Längs fasaderna i Kv Jakob Mindre 11 sträcker sig en abstrakt fönsterutsmyckning med bubblor i röda, gröna och blå toner. Bubblorna varierar i skala och intensitet över de 18 fönsterpartier som breder ut sig längs tre fastigheter utmed Regeringsgatan, Jakobsgatan och mot Stockholms geografiska mittpunkt, Gustav Adolfs torg. De handmålade bubblorna av akvarell är applicerade på fönsterglasen och kan upplevas i flera lager genom en bakomliggande, speglande skiva som monterats med en distans till fönsterglasen. I den speglande ytan reflekteras både själva bubblorna på glaset men även det bakomliggande stadsrummet med fasader, träd och belysning, samt förbipasserande bilar, cyklister och fotgängare. I fönsterpartierna har belysning monterats för att ge liv åt utsmyckningen även efter mörkrets fall. Vissa av kvarterets fönster ligger i djupa nischer och där får belysningen också en effekt av att belysa själva nischen och betona fasadens tredimensionalitet.

Utsmyckningen, som Marge gestaltat med intentionen att addera aktivitet, rörelse och liv, har tillkommit på uppdrag av fastighetsägaren Axfast för att förhindra insyn under pågående fastighetsutveckling och ombyggnation av Kv Jakob Mindre 11 och för att skänka liv år ett kvarter som annars skulle ligga öde under en längre tid.
Upplevelsen av utsmyckningen varierar beroende på avstånd till fönstret, tidpunkt på dygnet, årstid, väderlek och det liv som pågår på gatan. Att passera längs fasaderna ger en upplevd sekvens av rörelse. Reflektionerna av staden, med de omkringliggande byggnaderna bland andra Kungliga Operan och Kungliga slottet, får ett suggestivt och drömskt skimmer.

Projekt: Kv Jakob fönsterutsmyckning Färdigställt: 2020 Plats: Regeringsgatan, Jakobsgatan, Gustav Adolfs torg