Marge Arkitekter

© Copyright 2024 Marge Arkitekter. All rights reserved.
Site design by Research and Development.
Developed by Systems Studio.

Marge

Kv Jakob Mindre

Förädling av blåklassade bankpalats i Stockholm mittpunkt

Kv. Jakob Mindre har ett fantastiskt läge vid Gustav Adolfs torg i Stockholm. Fastigheten är blåklassad bestående av två äldre bankplats och en kontorsbyggnad. Uppdraget har handlat om att förädla och uppgradera fastigheten till dagens krav på kontor gällande luft, ljus, akustik och tillgänglighet. Om- och påbyggnaden har grundats i att bevara och återskapa byggnadernas kvaliteter i nära samarbete med antikvarie genom hela processen.

I taklandskapet görs inga synliga förändringar mot Gustaf Adolfs torg. Mot Jakobsgatan byggs taket om för bättre takhöjd och funktion, men skala och takfot behålls mot gaturummet, följt av ett nytt koppartak med takfönster som följer fasadens fönstersättning. På- och ombyggnaden på tre våningar håller samman taklandskapet inåt i kvarteret där det nya taket bygger vidare på den befintliga byggnadens rundade valvformer.

De invändiga ändringarna syftar till att möta dagens krav på ett modernt kontor. Med en ny ventilationslösning flyttas fläktrum från tak och ljusgårdar till källare och möjliggör nyttjande av takvåningar för hyresgästerna och nya takterrasser. Ljusgårdarna har sänkts till sitt ursprungliga läge i huset vilket ger bättre dagsljus för kontoren och möjlighet att öppna upp igensatta fönster mot trapphus. Byggnaden har försetts med nya akustiklösningar och specialriktade undertak som döljer ventilation och kylaggregat.

Ett stort problem för befintliga hyresgäster har varit den invändiga kommunikationen mellan husen. För förbättrad tillgänglighet och invändig kommunikation öppnas den ursprungliga trappan upp från bankhallen till representationsvåningen. Befintliga trappor upp till taken byggs om och hiss förlängs för att tillgängliggöra takterrassen. Byggnaderna kopplats ihop med nya spänger över den större ljusgården som sträcker sig över olika nivåer. Utsidan på dessa kläs i speglande metall som reflekterar ner ljuset samt skapar spännande vyer från rummen runt ljusgården. Ett samlande nav skapas i husets hjärta där de två ljusgårdarna kopplas samman i en stor öppen social yta bestående av både kök och matsal. Denna del får extra fokus i material med väggar i glaserat akustiktegel och mönstrat kubbgolv.

Entré och lobbydel förläggs i de pampiga gamla bankhallarna i gatunivå. Nivåskillnaden mellan Jakobsgatan och Gustav Adolfs torg tas upp med en ny, sittvänlig trappa som också inrymmer rummets ventilationslösning för att hålla de vackra taken hålls helt fria. Trapphusen har gestaltats för en mer välkomnande känsla med nya hissfronter i mässing med specialritad matta, konst och sittmöbler. Färgsättning, materialval, mönster och många detaljer är inspirerade av de ursprungliga kvaliteterna i byggnaderna. Fönster, dörrar och snickeriets har inventerats och återbrukats i projektet. All fast inredning är anpassad till byggnaden och i de flesta fall också specialritad och platsbyggd.

Projekt: Kv Jakob Mindre Status: Färdigställt Yta: 7820 m2 Typ: Om- och tillbyggnad av kulturhistorisk fastighet, hyresgästanpassning för kontor Omfattning: Skiss till färdigställande Entreprenadform: Utförandeentreprenad Plats: Stockholm Beställare: Axfast Fotografi: Johan Fowelin och Jäger Arén Miljöcertifiering: BREEAM In-Use, Sunda Hus Utmärkelser: Nominerad till Guldstolen 2024