Marge Arkitekter

© Copyright 2023 Marge Arkitekter. All rights reserved.
Site design by Research and Development.
Developed by Systems Studio.

Marge

Astrakangatan

Flerfamiljsvillor på Astrakangatan i Hässelby

Förslagets grundidé är fem mindre byggnadsvolymer som ansluter till omgivande bebyggelse i skala och anslag. Alla lägenheter har egen uteplats, terrass eller en större balkong.

Utifrån en tanke om att maximera upplevd rymd på liten yta är bostäderna genomgående små (46, 60 och 80 kvm), men samtliga planlösningar får ljus från tre håll och vacker utsikt.

Projekt: Astrakangatan Färdigställt: 2007 Yta: 310 m2 Typ: Nybyggnation av stadsvillor Plats: Stockholm Beställare: SMÅA AB Fotografi: Tord-Rikard Sjöström Samarbete: Kjellander Sjöberg