Marge Arkitekter

© Copyright 2024 Marge Arkitekter. All rights reserved.
Site design by Research and Development.
Developed by Systems Studio.

Marge

Norra Vram vårdboende

Vårdboende i Bjuv

Partnergruppen drev ett vård- och omsorgsboende i en gammal mangårdsbyggnad från slutet av 1800-talet i Norra Vram. Byggnaden uppfyllde inte dagens krav på vårdboenden och behövde därför byggas om och till. Uppdraget innefattade en tillbyggnad på ca1400 m² och en ombyggnad av befintlig byggnad på ca 1000 m².

En av utmaningarna i projektet har varit att införliva en stor
institution i en gammal kulturbygd. Tillbyggnadens form anspelar till den traditionella bybildningens Skånelängor, men med en samtida
gestaltning.

Nybyggnaden består av ett antal längor förskjutna i förhållande till varandra. Mellan dessa längor bildas intima gårdsrum skyddade för den skånska blåsten. Kulörerna i mangårdsbyggnadens röda tegel återfinns i byggnadsvolymernas olika putskulörer.

Fokus har varit att ta tillvara såväl personalens som de boende och
anhörigas önskemål. Projektet har på det sociala planet handlat om att skapa rumsliga förutsättningar för dessa grupper att mötas och känna sig hemma.

Projekt: Norra Vram vårdboende Yta: 2440 m2 Typ: Ny- och ombyggnation av vårdboende Omfattning: Skiss till färdigställande Entreprenadform: Utförandeentreprenad Plats: Bjuv Beställare: Partnergruppen Fotografi: Johan Fowelin Utmärkelser: Nominerat till ECOLA Award 2012 och till Bostadspriset 2011. shortlisted till WAN Awards 2010 Utställningar: Venice Open Call 2016