Marge Arkitekter

© Copyright 2022 Marge Arkitekter. All rights reserved.
Site design by Research and Development.
Developed by Systems Studio.

Marge

Smedby

Vinst i markanvisningstävling

Smedby i Norrköping består främst av småskalig villabebyggelse med grönskande trädgårdar. Denna markanvisningstävling är en av två etapper som planeras på den tidigare Smedbys Idrottsplats och avser inrymma småhusbebyggelse.

Rörelsen genom området tillsammans med ett tydligt förhållningssätt till kringliggande struktur var utgångspunkten i vårt förslag. Den nordligaste delen av området behåller sin funktion som social knutpunkt med ett publikt program och fungerar som entré till områdets hjärta – allmänningen. Allmänningen är en öppen friyta för lek, sport och gemensamhetslokal. Kringgärdad av bebyggelse blir allmänningen en förlängning av den egna trädgården.

Förslaget innehåller tre typer av hus: radhus, parhus och villan. De förhåller sig olika till sin kringliggande struktur och gator genom olika grad av avskärmning och täthet. Bebyggelsen i trä och tegel och sadeltak tar sin utgångspunkt i den omkringliggande villabebyggelsens variation gällande skala och formspråk, men talar med sina detaljer, färgsättning och fönstersättning ändå ett tydligt samtida språk.

Projekt: Smedby Status: Pågående Yta: 3680 m2 Typ: Nybyggnation av radhus, parvillor och fristående villor Omfattning: Vinnare av marktilldelningstävling till detaljplan Plats: Norrköping Beställare: Conlega