Marge Arkitekter

© Copyright 2024 Marge Arkitekter. All rights reserved.
Site design by Research and Development.
Developed by Systems Studio.

Marge

Varvsstaden Konstnärligt Campus

Livfullt campus i kulturhistorisk miljö – Konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet i Varvsstaden

Varvsstaden i Malmö genomgår just nu stora förändringar. Kockums gamla industriområde transformeras till en modern och hållbar stadsdel där känslan av att man befinner sig i ett gammalt varv alltid ska vara närvarande. Stort fokus ligger på återbruk där stora mängder av de material som nu demonteras i Varvsstaden återbrukas i de nya projekten.

I detta sammanhang ritar Marge ett nytt campus för konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet. Hela fakulteten inkluderande Musikhögskolan, Konsthögskolan och Teaterhögskolan i Malmö kommer att samlokaliseras och inrymmas i två av de mest spektakulära industrihallarna från början av 1900-talet, Vagnsverkstaden och Maskin- och Monteringshallen. Båda byggnaderna är av mycket högt kulturhistoriskt värde. Fokus är att om- och tillbyggnader utförs på ett sätt som tillför nya samtida tidslager utan att förstöra de unika värden som finns på platsen. Detta, i kombination med de olika högskolornas mycket specifika och varierande programkrav genererar ett mångfasetterat och komplext projekt med både interna och publika verksamheter. De olika högskolornas unika identiteter blir viktiga i gestaltandet, samtidigt som känslan av ett gemensamt campus är grundläggande. Intentionen är att skapa en naturlig och livfull fokuspunkt i Varvsstaden och i Malmö, som lockar både studenter och allmänhet till utbildning, möten och kulturupplevelser. Det nya campuset ska bidra till ett stadsliv i världsklass.

Den arkitektoniska gestaltningen innefattar både ombyggnad och tillbyggnad av de två industrihallarna och har att förhålla sig till många avgörande parametrar, både i stadsrummet och i byggnaderna internt. Varsamma avvägningar blir viktiga gällande både volymutformning och materialval, i kombination med de högt satta målen kring återbruk.

I ett parallellt pågående uppdrag arbetar Marge också med stadsutveckling och detaljplan i området.

Projekt: Konstnärligt Campus, Lunds Universitet Status: Pågående Yta: ca 20 000 m2 Typ: Om- och påbyggnad Omfattning: Förstudie, programskrivning, projektering Plats: Varvsstaden Malmö Beställare: Varvsstaden AB & Lunds Universitet Miljöcertifiering: Miljöbyggnad Silver Fotografi: Hedda Rabe, Restaurera AB