Marge Arkitekter

© Copyright 2024 Marge Arkitekter. All rights reserved.
Site design by Research and Development.
Developed by Systems Studio.

Marge

Kräftriket / Akademiska Hus

Nytt kontor för Akademiska Hus i gamla Veterinärhögskolan

Projektet är en ombyggnad av den grönklassade djurklinikbyggnaden ritad av Joel Lundekvist och Gunnar Asplund i Kräftriket, en stadsdel i Norra Djurgården utmed Brunnsviken. Byggnaden uppfördes 1942-1944 som en del av Veterinärhögskolan och har tidigare innehållit avdelning för operation, förlossning, försöksdjur, m m.

Utgångspunkt för projektet har varit att eventuella tillägg skall vara väl avvägda i dialog med det befintliga, utan att bli historiserande eller kontrasterande. Utvändigt har utmaningen varit att öppna upp byggnaden - framför allt vindsvåningen - för mer dagsljus utan att förvanska det kulturhistoriska värdet. Mot gatan har det inneburit ytterst få ingrepp: i huvudsak uppglasning av befintliga håltagningar såsom portar och foderluckor. Mot gården har diskreta takfönster tillkommit i liv med takfall och tegelpannor, utförda utan ingrepp i originalstommen. Alla ingrepp är därmed reversibla ifall man i framtiden skulle vilja återgå till husets ursprungliga utförande.

Invändigt har vi arbetat för att både modernisera och samtidigt plocka fram mycket av byggnadens ursprungliga karaktär, som var kraftigt förvanskad genom tidigare ombyggnader. Byggnadens stomme med tjocka bärande väggar framhävs och nya tillägg är utförda i nedtonade, naturliga material. Den ursprungliga planlösningen som ritades för djurhållning med fållor i olika storlekar har behållits och tillåtits påverka lokalprogrammet för att på bästa sätt ta tillvara byggnadens karaktär. Det engagerade och nära samarbetet med Akademiska hus, vår beställare, har varit en förutsättning för att utifrån husets specifika förutsättningar skapa en hållbar arbetsplats för företagets anställda. Eftersom Marge arkitekter ansvarade både för ombyggnadsprojektet (A) och hyresgästanpassningen (IA) har vi kunnat skräddarsy lösningar som både minskat materialåtgången och effektivt ökat återbruket av befintligt material. Genom att rumsakustik (A) kunnat beräknas tillsammans med lös inredning (IA) har vi kunnat undvika nya undertak och därför uppnå samma akustiska resultat med mindre materialåtgång. Material från rivning av väggpaneler i MDF (A) har demonterats och därefter återbrukats till specialsnickerier (IA) som väggavskärmare, bord och nya förvaringsmöbler. Befintliga möbler har i stor utsträckning återbrukats. Möbler som inte ska nyttjas har sålts vidare, och befintliga krukväxter har bevarats, planterats om samt planerats in i den nya inredningen. Nya möbler i projektet är framför allt införskaffade till de stora sociala ytorna: matsalen och den större mötesplatsen ”manegen”.

Projekt: Akademiska Hus Färdigställt: 2021 Yta: 1850 m2 Typ: Ombyggnad & Inredning Kontor Omfattning: Från koncept till färdigställande Entreprenadform: Utförandeentreprenad Plats: Stockholm Beställare: Akademiska Hus Landskap: Land Arkitektur Fotografi: Johan Fowelin Utmärkelser: Nominerad till Sveriges Snyggaste Kontor