Marge Arkitekter

© Copyright 2023 Marge Arkitekter. All rights reserved.
Site design by Research and Development.
Developed by Systems Studio.

Marge

Kräftriket / Akademiska Hus

Från djurklinik till kontor

En tidigare klinik för Veterinärhögskolan har byggts om till kontor för Akademiska hus. Den grönklassade byggnaden från fyrtiotalet ritades av Gunnar Asplund och hans kollega Joel Lundekvist och har tidigare innehållit avdelning för bland annat operation, förlossning och försöksdjur. Byggnaden är låg med ett stort karaktäristiskt tak för höskullar uppförd kring en innergård där djuren kunde släppas.

Projektets kärna har varit att lyfta fram byggnadens inneboende kvaliteter efter tidigare oömma ombyggnader och samtidigt skapa en modern och inspirerande arbetsplats som är flexibel och hållbar över tid.

Utvändigt har utmaningen varit att öppna upp byggnaden för mer dagsljus utan att förvanska den kulturhistorisk intressanta byggnaden. Mot gatan har det inneburit ytterst få ingrepp med endast uppglasning i de befintliga portarna och foderluckorna. Mot gården som inte varit lika känslig och redan kraftigt förvanskad, har diskreta takfönster tillkommit i liv med takfall och tegelpannor, utförda utan ingrepp i den ursprungliga stommen. Alla ingrepp är därmed fullt reversibla i framtiden.

Invändigt har vi arbetat för att både modernisera och samtidigt plocka fram mycket av byggnadens ursprungliga karaktär som idag var kraftigt förvanskad i tidigare ombyggnader. Byggnadens stomme med tjocka bärande väggar framhävs och nya tillägg är utförda i nedtonade naturliga material som ligger nära det ursprungliga och som kommer ge byggnaden en lång livslängd. Den ursprungliga planlösningen som ritades för djurhållning med fållor i olika storlekar har behållits och tillåtits påverka lokalprogrammet för att på bästa sätt ta tillvara på byggnadens inneboende kvaliteter och karaktär.

Stort fokus har legat på återbruk där till exempel rivningsmaterial från tidigare ombyggnader kunnat användas för specialsnickerier, befintliga möbler renoverats och återanvänts. På gården som utformats i samarbete med Land arkitektur har återbrukade stenplattor från Akademiska Hus egna projekt och fastighetsbestånd använts för att skapa ett nytt och levande mönster i stenläggningen.

Projekt: Akademiska Hus Färdigställt: 2021 Yta: 1850 m2 Typ: Ombyggnad & Inredning Kontor Omfattning: Från koncept till färdigställande Entreprenadform: Utförandeentreprenad Plats: Stockholm Beställare: Akademiska Hus Landskap: Land Arkitektur Fotografi: Johan Fowelin Utmärkelser: Nominerad till Sveriges Snyggaste Kontor