Marge Arkitekter

© Copyright 2024 Marge Arkitekter. All rights reserved.
Site design by Research and Development.
Developed by Systems Studio.

Marge

Väsby Skola Matsal

Ny matsal för Väsby skola

Marge fick i uppdrag att rita en ny matsal för Väsby skola. Skolan har flera skolbyggnader från 40-tal till 90-tal som ligger samlade kring en kuperad skolgård som alla är uppförda i gult tegel. På den plats där matsalen ligger fanns tidigare en äldre matsal som blivit tekniskt uttjänt, var för liten och hanterade flödena i matsalen dåligt.

Den nya matsalen är en låg tegelbyggnad med en sluten fasad mot baksida/inlastning och som vänder sig in mot skolgården med en uppglasad fasad. Varma sommardagar kan byggnaden öppnas upp och barnen kan äta utomhus under det utskjutande taket mot skolgården. Byggnadsformen är anpassad kring en stor och unik Douglasgran som växer i direkt anslutning till matsalen. I matsalen finns ett glasat atrium som fungerar som rumsavdelare och ljusinsläpp men som också används som kryddgård och för undervisning i hemkunskap.

Matsalen är gestaltad för att knyta an till de befintliga skolbyggnaderna och för att hålla över tid. Likt de äldre husen är fasaden utförd i gult tegel av hög kvalitet. Matsalen passar naturligt in bland de befintliga byggnaderna och blir en ny årsring i en ensemble. Interiört är tegelväggen murad med ett band av horisontella hålrum mellan tegelstenarna bakom vilka en ljudabsorbent finns placerad. På så vis kombineras den rumsliga gestaltningen med kravet att uppnå en god akustisk miljö.

I den nya matsalen är flödena ändrade för att göra matserveringen smidigare. Barnen kommer in i matsalen via den gamla skolbyggnaden och tar mat och lämnar disk på vägen in och ut ur matsalen. Den nya matsalen rymmer 280 sittplatser och har en fällbar scen som gör det möjligt att dubbelnyttja matsalen som aula. Matsalen är del av ett större projekt för att förbättra skolbespisningen som även har inneburit att det äldre storköket har renoverats och byggts ut. Arkitekter för köksombyggnaden är Sandell Sandberg och storkökskonsult är Storköksbyrån. Tillbyggnaden kopplar på och ansluter till det nyrenoverade köket.

Projekt: Väsby skola matsal Färdigställt: 2019 Yta: 580 m2 Typ: Om- och tillbyggnad av skola Omfattning: Skiss till färdigställande Entreprenadform: Utförandeentreprenad Plats: Upplands Väsby Beställare: Upplands Väsby kommun Konsulter: Storkökskonsult Storköksbyrån, VVS Helenius Fotografi: Johan Fowelin