Marge Arkitekter

© Copyright 2021 Marge Arkitekter. All rights reserved.
Site design by Research and Development.
Developed by Systems Studio.

Marge

Ursvikskolan

Renovering och Nybyggnation

Ursvikskolan ligger mellan Ursviks gamla villaområde och Enköpingsvägen. Den stora och ursprungligt kvadratiska skolgården ligger på bästa solläge i sydväst, med den befintliga skolbyggnaden i vinkel i nordöst. 2014 fick Marge arkitekter i uppdrag av Sundbybergs kommun att ta fram handlingar för en om- och tillbyggnad av skolan, som skulle gå från en för- och lågstadieskola till en komplett F-6-skola med bibehållen förskola.

Den nya tillbyggnaden möjliggör en dubblering av antalet elever och innehåller nya klassrum, verkstäder och matsal för hela skolan. Byggnaden linjerar med befintlig skolbyggnad och tar rygg mot villabebyggelsen i norr. Placeringen ger en generös skolgård i söderläge med byggnadskroppen som en naturlig ljudbarriär mellan skolgård och bostadsområde. Takåsarnas gavelmotiv relaterar till villabebyggelsen i uttryck och skala, men ges en egen identitet genom sin diagonalitet. Interiört är takformen tydligt avläsbar i de övre våningarnas klassrum, som får en generös rumshöjd med ”veckat” tak.

Den nya skollängan bryts upp i en mindre volym innehållande förskola och en längre volym för skolverksamhet. I mötet mellan befintlig skolbyggnad och ny placeras matsalen som öppnar upp sig mot skolgården.

Tillbyggnaden är lågmäld och homogent brunröd mot villorna, men lekfullare gestaltad mot skolgården. De karaktäristiska och i sträckmetall inklädda loftgångarna tar här hand om nödutrymning och fungerar som en väderskyddad mellanzon mellan inne och ute. Materialiteten är på denna sida varmare och mer taktil: trä och sträckmetall i röda och orangea nyanser, som i kulör kopplar fasaden till takets sedumtäckning i grönt, brunt och rosa.

Projekt: Ursvikskolan Färdigställt: 2015 Yta: 5000 m2 Typ: Om- och nybyggnation av skola Omfattning: Skiss till färdigställande Entreprenadform: Generalentreprenad Plats: Sundbyberg Beställare: Sundbyberg stad Miljöcertifiering: Miljöbyggnad Guld Fotografi: Johan Fowelin Utmärkelser: Vinnare av Årets Byggnad i Sundbyberg 2017, utnämnt till Sveriges finaste tak 2015 Utställningar: Venice Open Call 2016