Marge Arkitekter

© Copyright 2021 Marge Arkitekter. All rights reserved.
Site design by Research and Development.
Developed by Systems Studio.

Marge

Förskolan Klippan

Upprustning av förskola i Sundbyberg

Förskolan Klippan är en hästskoformad byggnad i två plan. Byggnaden är belägen på en höjd med berg i dager i Sundbybergs kommun och är ritad 1966 av Axel Grönwall och Ernst Hirsch. Genom åren har byggnaden byggts om i flera omgångar. När Marge fick i uppdrag att ta sig an byggnaden var byggnaden så eftersatt att hela fasaden har behövt bytas och de senaste tillbyggnaderna rivits.

Förskolan har anpassats för 6 avdelningar som totalt skall rymma 120 barn, 24 pedagoger och kökspersonal. Ombyggnaden omfattar en tillbyggnad med ny entrédel, hiss, varumottagning, kök och soprum samt interiöra plananpassningar. Träfasaden har byts ut till en ny värmebehandlad träpanel i furu, glaspartier har förstorats och försetts med ny solavskärmning. Det resulterande fasaduttrycket blir en återhållsam byggnad med naturliga material i en sammanhållen färgskala. En samtida tolkning av den ursprungliga intentionen.

Projekt: Förskolan Klippan Färdigställt: 2016 Yta: 1620 m2 Typ: Ombyggnation av förskola Omfattning: Skiss till färdigställande Entreprenadform: Utförandeentreprenad Plats: Sundbyberg Beställare: Sundbyberg stad Fotografi: Johan Fowelin