Marge Arkitekter

© Copyright 2021 Marge Arkitekter. All rights reserved.
Site design by Research and Development.
Developed by Systems Studio.

Marge

Tornparken

Förklädd funktionsbyggnad i parkmiljö

Teknikbyggnaden är i sitt program en sluten byggnad, vilket medför att fasad och volym blir extra viktig i sin relation till omgivningen. Här blir byggnaden en träddunge, både i material och utförande.

Fasaden kläs med störar av avbarkad senvuxen gran i olika höjder. Trädäcket böljar sig runt badet och bildar platser för att sitta och leka i två olika nivåer. RWC behandlas interiört som en glänta av björkar med väggar klädda med smalt vertikalt kakel i vitt med mörk fog och ett grönmålat tak och takfönster.

Projekt: Tornparken Färdigställt: 2015 Yta: 256 m2 Typ: Nybyggnation samt upprustning av befintligt barnbad Omfattning: Skiss till färdigställande Entreprenadsform: Generalentreprenad Plats: Sundbyberg Beställare: Sundbyberg stad Fotografi: Johan Fowelin Utmärkelser: Longlisted till WAN Awards 2015 Utställningar: Virserums Konsthall - Nödvändighetens Arkitektur 2016, Venice Open Call 2016