Marge Arkitekter

© Copyright 2022 Marge Arkitekter. All rights reserved.
Site design by Research and Development.
Developed by Systems Studio.

Marge

Nationalmuseum

Omdisponering av Nationalmuseums publika ytor

2004 anlitades Marge Arkitekter av Nationalmuseum för att anpassa museets publika delar till införandet av fri entré-reformen. Genom en omfattande analys av byggnaden som behandlade frågor som synlighet i stadsrummet, läsbarhet, flöden och entréplaceringar genomfördes en omdisponering av muséets publika ytor. En ny, tydligare entrésituation med flexibla kassadiskar skapades och ett skyltprogram togs fram. Projektet genomfördes i nära samarbete med Nationalmuseums personal och styrelse.

Projekt: Nationalmuseum År: 2005 Yta: 800 m2 Typ: Inredning och skyltprogram till museum Omfattning: Analys, förstudie och programhandling Plats: Stockholm Beställare: Nationalmuseum Fotografi: Björn Lofterud