Marge Arkitekter

© Copyright 2022 Marge Arkitekter. All rights reserved.
Site design by Research and Development.
Developed by Systems Studio.

Marge

Katarina Hamam

Hamam på Södermalm

Hamamet ska inrymmas i en befintlig fastighet på Södermalm vilken eldhärjades 2003, varefter endast yttermurar och grundsockel återstod. Den befintliga huvudbyggnadens exteriör kommer att återställas till sitt ursprungliga utförande från 1881. De senare tillbyggda och kraftigt brandskadade sidoskeppen byggs om och gestaltas som samtida arkitektoniska tillägg kontrasterande mot huvudbyggnadens klassicistiska arkitektur.

Badhuset består av själva badet som ges en sluten och kontemplativ karaktär samt restaurang och café i en öppen, publik del där det stora rummets kvaliteter tillvaratas med utblickar och fria siktlinjer längs byggnadens fulla längd. Badhuset är utformat för en vardaglig badkultur och riktar sig till en bred allmänhet, vilket skapar en ny social mötesplats på Södermalm.

Projekt: Katarina Hamam År: 2006 Yta: 1650 m2 Typ: Ombyggnation av gymnastiksal till hamam, turkiskt bad Plats: Stockholm Beställare: Hydroscand Fastighets AB