Marge Arkitekter

© Copyright 2023 Marge Arkitekter. All rights reserved.
Site design by Research and Development.
Developed by Systems Studio.

Marge

Gullvivan Trapphus

Cylinder i glas och trä

Strax väster om Örebros stadskärna ligger Kvarteret Gullvivan. Här, i en kulturhistoriskt klassad fabriksbyggnad ritad av Vilhelm Renhult och uppförd 1914, inhyses nu ett coworking space. Byggnaden, som ägs av Carlsson & Åqvist och tillbyggdes 1945, har till idag saknat en entré som lämpar sig för den nuvarande verksamheten. 2017 fick Marge uppdraget att gestalta denna, 2019-2022 gjordes ett omtag och tillbyggnaden färdigställdes våren 2022.

Entrén tar plats i form av ett cylindriskt trapphus i glas och trä som möjliggör en tillgänglig och värdig entré till husets alla våningar. Med sin tilltagna storlek blir entrétornet en mötesplats för byggnadens många hyresgäster och besökare. Tanken är att tornet, med sin tydliga form, också ska agera som en tilldragande och skulptural symbol för verksamheten. Trapphuset har placerats i skarven mellan originalbyggnaden och tillbyggnaden och jämkar på så sätt samman byggnadernas olika arkitektoniska logiker. Det arkitektoniska konceptet har drivits av att utnyttja cylinderns spiralform konstruktivt och gestaltningsmässigt, samt att i alla delar använda träets varma och taktila kvaliteter. Trärena limträpelare och ett hisstorn klätt i träribbor håller upp betongtrappan. Mellan pelarna letar sig horisontella reglar av limträ upp längs trappan och bildar hyllor, bänkar och fallskydd. Trapphuset omsveps av glas vars stående infästningsprofiler även de kläs i trä. Träull fästs på vilplanens undersidor för att skapa en behaglig akustisk miljö. Hisstornets topp har tillsammans med taket klätts in i aluzink och fått formen av en passande cylinderhatt.

Projekt: Gullvivan 13 Färdigställt: 2022 Yta: 130 m2 Typ: Tillbyggnad trapphus Omfattning: Från förstudie till bygghandling Entreprenadform: Samverkansentreprenad Plats: Örebro Beställare: Carlsson & Åqvist Fotografi: Johan Fowelin Utmärkelser: Nominerad till Byggnadspriset Örebro 2022