Marge Arkitekter

© Copyright 2024 Marge Arkitekter. All rights reserved.
Site design by Research and Development.
Developed by Systems Studio.

Marge

Genua 1

Bostäder i kulturklassad miljö

Efter vinst i parallellt uppdrag ritar Marge arkitekter 40 nya lägenheter i ett område med mycket goda kommunikationer och direkt tillgång till unika grönområden. Tänkt som en del av den stadsomvandling som sker inom stadsdelen Ladugårdsgärdet och Värtahamnen är förslaget ritat i linje med stadens vision att förtäta för att skapa mer bostäder och öppna upp bottenvåningarna för ett levande gatuliv.

Förslaget delas upp på en nybyggnad och en påbyggnad av befintlig volym som på ett respektfullt sätt möter omgivningen och Nationalstadsparken. Den karakteristiskt valmade takformen – vanligt förekommande i den bebyggelse från 40- och 50-tal som präglar närområdet – ger byggnaderna ett eget uttryck och knyter dem visuellt till varandra. Fasadgestaltningen är diskret, med fokus på detaljer i räcken och omfattningar. Tilläggen i befintlig volym föreslås i en glaserad gul tegelplatta som kompletterar den befintliga fasaden i gult, trådskuret tegel. Den nya, mindre byggnaden kläs i trä som med tiden tillåts gråna.

Med sin placering hjälper byggnaden till att skapa en ny entré till Gärdet och en förplats till Kampementsbadet. En enhetlig fond bildas vilket förtydligar stadsfronten mot den öppna parkyta som i riksintresset särskilt lyfts fram som viktig för Nationalstadsparkens karaktär.

Projekt: Genua 1 Status: Pågående Yta: 3500 m2 Typ: Om-, på- och nybyggnation av hyresrätter Omfattning: Vinst i parallellt uppdrag Plats: Stockholm Beställare: KMJ Fastighetsförvaltning