Marge Arkitekter

© Copyright 2022 Marge Arkitekter. All rights reserved.
Site design by Research and Development.
Developed by Systems Studio.

Marge

Brf Vägaren

Ombyggnation av 5 st trapphus

Huset ritades av Bengt Lindroos 1973 och vänder sig mot Folkungagatan, Östgötagatan och Kocks-gatan i centrala Stockholm. Fastigheten omfattar elva kommersiella lokaler och 167 lägenheter. Entrérum, trapphus samt hissar sågs över och uppdraget omfattade placering av föreslagen konstnärlig utsmyckning, nya ytskikt och undertak samt belysning interiört och exteriört. I uppdraget ingick även nya entrépartier. Konstnärlig utsmyckning utförd av grafisk formgivare: Anders Rinman.

Projekt: Brf Vägaren Färdigställt: 2010 Yta: 600 m2 Typ: Ombyggnation av fem trapphus Omfattning: Skiss till färdigställande Entreprenadform: xxx Plats: Stockholm Beställare: Brf Vägaren Grafisk Design: Anders Rinman Fotografi: Johan Fowelin