Marge Arkitekter

© Copyright 2021 Marge Arkitekter. All rights reserved.
Site design by Research and Development.
Developed by Systems Studio.

Marge

Brf Kastanjen

6 lägenheter och ett trapphus, Wollmar Yxkullsgatan

Huset på Wollmar Yxkullsgatan 4 uppfördes under tidigt 1990-tal och dess gestaltning präglas av prefabricerad betongsockel, tegelmönster i toner av rött, ljusgul putsad fasad och sirliga, svartlackerade balkonger.

Uppdraget omfattade FU, bygglov och bygghandling för ombyggnad av befintliga LSS-boenden till sex lägenheter. I samband med ombyggnationen av lägenheterna önskade föreningen också ny färgsättning av trapphus och byte av hiss.

Planlösningen eftersträvar yteffektiva lägenheter med en tydlig uppdelning mellan sovrum in mot gård och sociala ytor mot gata och balkonger. De inbyggda förvaringsmöjligheterna skapar ett enkelt och minimalistiskt uttryck, och lämnar fritt utrymme för annan möblering. Kulör- och färgsättning hämtar inspiration i byggnadens ursprungliga gestaltning.

Projekt: Brf Kastanjen Färdigställt: 2017 Yta: 450 m2 Typ: Ombyggnation av bostäder samt renovering av trapphus Omfattning: Skiss till bygghandling Entreprenadform: Totalentreprenad Plats: Stockholm Beställare: SBG Bygg AB Fotografi: Johan Fowelin