Marge Arkitekter

© Copyright 2023 Marge Arkitekter. All rights reserved.
Site design by Research and Development.
Developed by Systems Studio.

Marge

Vega Kv 7

Återbrukade offsetplåtar blir fasadmaterial i Vegastadens kvarter 7

I Haninges nya stadsdel Vega har Marge för Stena Fastigheters räkning utformat och projekterat kvarter 7, mellan Vega allé och en mindre torgplats. Det nya kvarterets 130 lägenheter fördelas på fastigheterna Midskeppet och Supernova med utblickar både mot den gemensamma gården och det omgivande stadsrummet.

Midskeppet, som vetter mot områdets nya huvudgata Vega Allé, har en robust och enkel fasad i ljus puts, med trä i de partier vi rör oss nära: sockelvåning, indragna balkonger, loftgång. Byggnaden består av 76 hyresrätter med lokaler i bottenvåningen. Supernova, som vetter mot det lokala torget, har 54 bostadsrätter med balkonger mot gata och gård och en aluminiumfasad som speglar omgivningen och ljusets skiftningar. Loftgången mot gården och balkongerna mot gatan vävs ihop med en utanpåliggande struktur där klätterväxter kommer få slingra sig upp.

Tidigt i processen inleddes ett samarbete med Stena Recycling för att hitta möjligheter att återanvända något av de material de hanterar. Stena började sin resa som företag med återvinning av metallprodukter redan 1939 och vi ville undersöka om vi för Supernova kunde skapa något nytt av en metallprodukt som tagit slut och bedömts som skrot.

Det mynnade ut i att delar av fasaden kommer att byggas av återbrukade offset-plåtar, aluminiumplåtar som använts för att trycka tidningar och reklam. De delar av fasaden som inte är av återbrukad plåt består av återvunnen blank aluminiumplåt och för att väva ihop dessa får plåtarna samma sinusformade yta. Trycket på offsetplåtarna, i nyanser som rör sig mellan rött och blått, ligger kvar på plåten och blir en tydlig visuell berättelse om dess förgångna och intentionen om en mer hållbar hantering av jordens resurser.

Projekt: Vega Kv 7 Status: Pågående Yta: ca 10 000 m2 Typ: Nybyggnation av flerbostadshus Omfattning: Konceptutveckling, skiss, Bygglov och FU Entreprenadform: Totalentreprenad Plats: Haninge Beställare: Stena Fastigheter Landskap: Topia Landskapsarkitekter Plåtkonsult: Stefan Lardner Miljöcertifiering: Miljöbyggnad Silver