Marge Arkitekter

© Copyright 2024 Marge Arkitekter. All rights reserved.
Site design by Research and Development.
Developed by Systems Studio.

Marge

Västerås Stadsbiblioteks Barnavdelning

En varsam transformation med ökad tillgänglighet och hållbara material

Västerås Stadsbibliotek ritades av Sven Ahlbom 1956 i funktionalistisk och monumental stil med tegelfasad, inmurade motiv och en stor abstrakt exteriör mosaik. När barnboksavdelningen skulle byggas om fick Marge i uppdrag att skapa en väl genomtänkt miljö med ökad tillgänglighet och orienterbarhet. Rummen har gestaltats för att erbjuda en kreativ miljö som lockar till nyfikenhet och läsning, där olika familjer kan mötas förutsättningslöst. Miljön syftar också till att tillgängliggöra det kollegiala lärandet för barn och ungdomar och tanken är att man som besökare ska uppleva att det finns ett sammanhang, en röd tråd mellan barn- och ungdomsavdelningen.

I och med ombyggnationen har rummen gestaltats med tydligt formspråk och varierad materialitet. Från verksamheten fick vi uppdraget att skapa en sagoskog med referenser till Västerås skärgård och närliggande naturreservat. Det återspeglas i gestaltningen av sittgradänger utformade som öar/höjdkurvor som reflekteras i en takspegel med besläktad form. Välvda bokhyllor skapar välkomnande rumsformationer och varierade kryp-in-rum inbjuder mindre barn att utforska rumsligheterna. Formspråket kan kopplas till byggnadens ursprungliga inslag av rundade former som möter rätlinjiga och den nya inredningens färgsättning, textilier och platsbyggda möbler förhåller sig till detaljer, mönster och kulörer i den befintliga interiören. Byggnadens originalmosaik och taktilitet har inspirerat till den interiöra sammansättningen av hållbara material. Paletten består av trä, massivkork samt skivmaterial av återvunna kompositförpackningar. Möbler och boktråg har målats om och återbrukats.

Projekt: Västerås Stadsbiblioteks Barnavdelning Färdigställt: 2023 Yta: 580 m2 Typ: Inredning av bibliotek Omfattning: Skiss till färdigställande Plats: Västerås Beställare: Västerås stad Fotografi: Johan Fowelin Utmärkelser: Nominerad till Arkitekturpris i Västmanland 2024