Marge Arkitekter

© Copyright 2022 Marge Arkitekter. All rights reserved.
Site design by Research and Development.
Developed by Systems Studio.

Marge

Bro Bibliotek

Strategi, identitet och inredning av Brohusets bibliotek

Brohuset är ett s k all-aktivitetshus där man förenar bibliotek med simhall, café och kundcenter. Med verksamhetsgränser som ibland flyter in i varandra (t ex café med tidnings- och bokställ) och ibland är väl avgränsade (t ex betalspärr till simhall) har fokus i projektet legat på att skapa visuella riktmärken och en tydlighet i hur byggnaden ska brukas. En överordnad, tydlig struktur har etablerats med väggarnas orientering och kulörsättning. Som ett samlande objekt för de olika verksamheterna står receptionsdisken, där simhall, bibliotek och kundcenter samsas om plats och funktioner. Receptionen placeras centralt i huset och ges ett eget, karaktäristiskt uttryck.

Som ett överordnat tema i inredningen har vi valt att arbeta med skrifttecken så som bokstäver, runskrifter, arabiska tecken m m. Bokstäver har en given plats i ett bibliotek men refererar här även till Upplands-Bros invånares mångkulturella sammansättning samt de många fornnordiska runskrifter som finns bevarade i trakten. Tecknen återfinns bland annat som mönster på väggar, som golvmönster och som form på receptionen.

Projekt: Bro Bibliotek Färdigställt: 2014 Yta: 1600 m2 Typ: Intredning av bibliotek Omfattning: Skiss till färdigställande Plats: Bro Beställare: Upplands-Bro kommun Grafisk Design: Charlotte Hansson Design Fotografi: Johan Fowelin