Marge Arkitekter

© Copyright 2023 Marge Arkitekter. All rights reserved.
Site design by Research and Development.
Developed by Systems Studio.

Marge

Värmdö kommunhus

Personalmatsal med skärgårdsinspiration

Marge arkitekter har efter en serie workshops och intervjuer med medarbetare i Värmdö kommunhus ”Skogsbo” gestaltat en matsal som ska fungera som en samlingsplats för kommunhusets anställda. Här kan medarbetarna ses över lunch och fika, arbeta vid sin laptop eller hålla informella möten. Kvällstid kan rummen nyttjas för kvällsaktivitet eller seminarier.

Gestaltningen tar sin utgångspunkt i Värmdös identitet som skärgårdskommun. De marina associationerna är flera men subtila: korkväggen, det blå golvet, specialsnickerier i fisknätsmönster, pelarborden som likt bryggor vilar på sina pålar, metalldetaljer som anspelar på båtrelingar. Den öppna planlösningen ställer höga krav på ljudmiljön – borden har ljuddämpande toppskivor, en akustikmatta täcker golvet och de många textilierna bidrar till god akustik och skapar samtidigt en varm, inbjudande matsalsmiljö.

Projekt: Värmdö kommunhus Färdigställt: 2019 Yta: 390 m2 Typ: Ombyggnation av matsal och pausyta Omfattning: Workshop, gestaltning, förfrågningsunderlag samt bygghandling Plats: Värmdö Beställare: Värmdö kommun Fotografi: Johan Fowelin