Marge Arkitekter

© Copyright 2024 Marge Arkitekter. All rights reserved.
Site design by Research and Development.
Developed by Systems Studio.

Marge

Trädgårdarna vårdboende

Hälsofrämjande vårdboende med grön insida

Örebro kommuns värdegrund lyder att alla ska kunna leva sitt liv som man vill, utifrån sin bakgrund, i nutid och framtid. Med detta som utgångspunkt har vi tillsammans med kommunen skapat ett boende som ska stödja de boendes möjlighet att leva ett gott och aktivt liv på sina egna villkor.

I ”Trädgårdarna” står den stimulerande promenaden i fokus både interiört och exteriört. Rörelsen löper längs med atriumgården och de gemensamma rummen. Fönsternischer med sittyta ger möjlighet att vila och skapar trygghet. Den bärande idén i planens organisation är att man som boende skall kunna nyttja byggnaden och gårdarna så självständigt som möjligt. Grönska bidrar till minskad stress och är en betydelsefull källa till människors återhämtning, rehabilitering och välmående. Gårdarna, vinterträdgården och de gemensamma ytorna tillgodoser även behovet av en social mötesplats att umgås med familj och vänner i.

Med ålder och sjukdomsbild minskar kontaktytorna med samhället. I Trädgårdarna har vi velat ta in samhället i huset och aktivera det med en samlande entré och lobby för besökare, personal, varor och funktioner. Lägenheterna - hemmen - är utformade med individuella tapeter. Kökets vitrinskåp ger plats åt privata ägodelar och minnen som ökar känslan av hemmastaddhet och tillhörighet. Fönsterbröstningen är låg för att tillåta utsikt även för den som är sängliggande.

Byggnaden står idag solitär i ett storskaligt köpladelandskap, men ska även kunna hantera det förtätade stadsrum Örebro kommun på sikt vill att området utvecklas till. Särskiljande och identitetsskapande är ett varierat taklandskap, en mönstrad fasad som löper runt och ramar in byggnadsvolymerna mot det omgivande flacka landskapet samt en överraskande grön insida med väl omhändertagna trädgårdsrum.

Film om projektet här.

Projekt: Trädgårdarna vårdboende Färdigställt: 2018 Yta: 8625 m2 Typ: Nybyggnation av vårdboende Omfattning: Tävlingsvinst till färdigställande Entreprenadform: Totalentreprenad Plats: Örebro Beställare: Örebro kommun och Skanska Väst Landskapsarkitekt: Land Arkitektur Miljöcertifikation: LEED Gold Fotografi: Johan Fowelin Utmärkelser: Vinnare av Vårdbyggnadspriset 2019, vinnare i German Design Awards 2018, vinnare i International Architecture Award i Chicago Athenaeum / Europe 2018, finalist i Architizer A+ Awards 2018, vinnare av Örebro kommuns Byggnadspris 2017, vinnare av Bostadspriset 2017, nominerat till Kasper Salinpriset 2017, shortlisted till WAF Awards och WAN Awards 2017, hedersomnämnt i MIPIM AR Award 2015 och shortlisted till WAN Awards 2015 Utställningar: Aiming for Democratic Architecture på Svenska Institutet i New York 2018, ArkDes Open Call - Framtidens Bostäder 2016, Virserums Konsthall - Nödvändighetens Arkitektur 2016