Marge Arkitekter

© Copyright 2024 Marge Arkitekter. All rights reserved.
Site design by Research and Development.
Developed by Systems Studio.

Marge

Nyckelviksskolan

En ny årsring till Nyckelviksskolan

Nyckelviksskolan på Lidingö grundades 1955 och erbjuder högskoleförberedande utbildningar inom konst, konsthantverk, arkitektur och design, samt yrkesutbildning av hantverkspedagoger. Med behovet av utökade och mer ändamålsenliga lokaler gavs Marge uppdraget att gestalta en tillbyggnad som inrymmer i huvudsak keramik- och skulpturverkstäder.

Tillbyggnaden har att förhålla sig till skolans befintliga byggnader, uppförda vid olika tidpunkter och med fasader av puts och tegel. I denna kontext agerar den nya tillbyggnaden både som sammanbindande länk och som ytterligare en årsring som adderas till helheten. Byggnadsvolymen framträder som en inkilad monolit, ett skulpturalt block där ytor har blivit utmejslade för att skapa rum, utfört i tegel och med stora glaspartier i trä. Volymen anpassar sig efter de befintliga byggnaderna men ger också ett självständigt och samtida intryck. Tillbyggnaden tar plats genom att skjuta ut sitt fasadliv mellan de befintliga byggnaderna och skapa en omfamnande och inbjudande entré mot öster. Över skulpturateljéerna skapas takljus i form av lanterniner. I väst vetter suterrängvåningen mot en framtida undervisningsyta utomhus för keramik och skulptur. Stommen är en hybrid av stål och prefabbetong, taket utförs i trä med synliga limträbalkar och med takytskikt i papp.

För att gestalta en varsam övergång mellan den putsade huvudbyggnaden och den säckskurade tegelfasaden på verkstadsbyggnaden utförs fasaderna på tillbyggnaden i slaget tegel med skiftande röda toner. Fasaderna muras på plats i varierande förband som sammantaget ger fasaden ett sammanhållet och precist uttryck. Fasaden präglas av hantverksskicklighet i både material och utförande.

Projekt: Nyckelviksskolan Färdigställt: 2023 Yta: 680 m2 Typ: Tillbyggnad konstskola Omfattning: Skiss till färdigställande Entreprenadform: Totalentreprenad Plats: Lidingö, Stockholm Beställare: Nyckelviksskolan Fotografi: Johan Fowelin