Marge Arkitekter

© Copyright 2022 Marge Arkitekter. All rights reserved.
Site design by Research and Development.
Developed by Systems Studio.

Marge

Kvarnkullen Förskola

Förskola vid Sundbybergs nya stadspark

Vid kanten till Sundbybergs nya stadspark Kvarnkullen ritar Marge arkitekter en ny förskola för Sundbyberg stads räkning. Förskolan som ska rymma 150 barn projekteras enligt Miljöbyggnad Guld. Kvällstid och helger kommer förskolegården kunna användas av de boende i närområdet.

Den nya förskolan möter gaturummet med en tydlig, rak volym, som stärker gatans karaktär av stadsgata. Mot parksidan bryts byggnadsvolymen upp och skapar en varierad utemiljö rik på rumslighet för förskolebarnen att vistas i.

Den varierade färgsättningen både interiört och exteriört underlättar barnens förståelse av rum och sammanhang och gör det enklare att hitta rätt. En generös loftgång på plan två ger möjlighet för lek, pedagogisk verksamhet och utevila oavsett väderlek. Fasaden slammålas i rosa och jordfärgade kulörer – en vacker fond mot parkens gröna toner.

Projekt: Kvarnkullen Färdigställt: 2020 Yta: 1900 m2 Typ: Nybyggnation av förskola Omfattning: Skiss till bygghandling Entreprenadform: Totalentreprenad Plats: Sundbyberg Beställare: Sundbyberg stad Landskap: Tengbom (FU), Liljewall Arkitekter (BH) Miljöcertifiering: Projekterat för Miljöbyggnad Silver med Guld på energi Photo: Johan Fowelin Utmärkelser: Nominerad till Årets skolbyggnad 2022, Finalist i Architizer A+Awards 2022, Finalist till Årets Byggnad Sundbyberg 2022