Marge Arkitekter

© Copyright 2022 Marge Arkitekter. All rights reserved.
Site design by Research and Development.
Developed by Systems Studio.

Marge

Kv Godset

Kv. Godset i Sundbyberg är med sitt fantastiska läge en viktig del i utvecklingen av Sundbybergs framtida stadskärna och det nya Stationsområdet. Granne med det nya resecentrumet och precis på gränsen till Solna blir byggnaden en betydande del av entrén till Sundbyberg.

Huset, som ritades av Rolf Runefelt, byggdes 1977 och utgör ett helt kvarter. Det upplevs, trots sin låga höjd, som storskaligt på grund av sin repeterande tegelfasad, relativt slutna bottenvåning och mörka skärmtak som löper runt hela byggnaden.

Nya Kv. Godset syftar till att förlänga handelsstråket Sturegatan förbi kvarteret och knyta an till dess mer småskaliga och uppbrutna karaktär. Byggnadens bottenvåning öppnas upp med små butiker, caféer och matställen samt service för resande på språng. I mitten skapas en saluhall som med flera nya entréer även ger möjlighet att röra sig genom byggnaden. Byggnaden ska bli en naturlig och familjär mötesplats för såväl Sundbybergsbor som människor som passerar igenom på väg till och från arbete, hem eller skola. Här kan man ta en kaffe på vägen, handla mat, köpa delikatesser, prova vin, äta frukost, lunch och middag, plocka upp matkassen, köpa matlådan eller samlas för en drink på takbaren. Med nya moderna och attraktiva kontorslokaler mitt i knutpunkten för kollektivtrafiken bidrar Godset även till att stärka Sundbybergs centrum och knyta an till grannkvarteret Solna Business Park.

Den tillagda volymen har bearbetats utifrån skala på omgivande stadsrum och kvarteret blir som högst mot Fabriksgränd där byggnaden avtecknar sig som en del av Sundbybergs entré. Mot Sturegatan trappas volymen ner och möter gatan med en lägre och mer uppbruten fasad.

Gestaltning utgår från den befintliga byggnadens tegelfasad som bevaras eller återbrukas. Den nya volymens olika delar varieras för att bryta ner skalan men hålls ihop till en helhet av det befintliga pelarsystemet som grund. Tegelfasadpelarna behålls, förlängs och tillåts landa i marken. Teglet knyter också an till platsens historia med de äldre bruksbyggnader för godsmottagning och magasinering som växte upp längs järnvägen och som också ursprungligen namngett kvarteret. Samma enkelhet och omsorg i detaljering som återfinns i dessa byggnader eftersträvas och teglets taktila och materiella kvalitéer lyfts fram. Högst upp skapas ett taklandskap med grönska och terrasser med utsikt över Sundbybergs taklandskap.

Projekt: Kv Godset Status: Pågående Yta: 46500 m2 Typ: Om- och tillbyggnation av kontor och handel Omfattning: Förstudie för detaljplan Plats: Sundbyberg Beställare: Vasakronan Landskap: LAND Arkitektur (utformning av gröna tak)