Marge Arkitekter

© Copyright 2022 Marge Arkitekter. All rights reserved.
Site design by Research and Development.
Developed by Systems Studio.

Marge

EU Ordförandeskap, Svenska Institutet

Interiör för rådsbyggnaden i Bryssel med anledning av det svenska EU-ordförandeskapet

I inredningen syns landskapet som ett lapptäcke av mattor. På sina ställen tar sig mattan över en förhöjd yta (i form av ett podium), som då fungerar som sittyta, avställningsbord, utställningsyta eller plats för växtlighet. I atriumets större skala definierar mattorna rummet för sittmöblerna. I den mindre, intimare presidentsviten återkommer lapptäcket som en inramning av rummet, men mer koncentrerat och detaljerat.

Projekt: EU Ordförandeskap, Svenska Institutet Färdigställt: 2009 Yta: 600 m2 Typ: Inredning av Rådsbyggnaden i Bryssel med anledning av det svenska EU_ordförandeskapet Omfattning: Skiss till färdigställande Plats: Bryssel Beställare: Svenska Institutet Fotografi: Linus Hallgren